Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Publikacje

« wstecz

 Publikacje pracowników
Katedry Warzywnictwa i Roślin Leczniczych
w roku 2016


Oryginalne prace twórcze i monografie
 


Posiadające IF

 

1.    Bairi E.K., EL-Kenawy A., Rahman H., Guaadaoui A., Najda A. 2016. Natural produts against cancer angiogenesis. Tumor Biology. DOI: 10.1007/s13277-016-5364-8.


2.    Buczkowska H., Michałojć Z., Nurzyńska-Wierdak R. 2016. Field and fruit quality of sweet pepper depending on foliar application of calcium. Turk J Agric For  40: 222-228. doi: 10.3906/tar-1501-56

  
3.    Buczkowska H., Nurzyńska-Wierdak R., Łabuda H., Sałata A. 2016. Relationships of the capsaicinoid content between the fruit parts of hot pepper (Capsicum annuum L.). Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 15(4) 2016, 185-198.


4.    Chwil M., Nurzyńska-Wierdak R., Chwil S., Matraszek R, Neugebauerom J. 2016. Histochemistry and micromorphological diversity of glandular trichomes in Melissa officinalis L. leaf epidermie. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 15(3) 2016, 153-172.


5.    Jamiołkowska A., Buczkowska H., Ali Hamood Thanoon. 2016.  Effect of biological preparations on the heath state of pepper fruits and content of saccharides. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 15(2): 95-107.


6.    Khan H., De Feo V., Rehman N., Najda A. 2016. Evidence Based Alternative Medicines in Pain Management 2016. Evid. Based. Complement. Alternat. Med. Article ID 7078351


7.    Najda A., Błaszczyk L., Winiarczyk K., Dyduch J. 2016. Comparative studies of nutritional and health-enhancing properties in the “garlic-like” plant Allium ampeloprasum var. ampeloprasum (GHG-L) and A. sativum. Scientia Horticulturae 201 (2016): 247–255. http://dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2016.01.044 


8.    Rożek E., Nurzyńska-Wierdak, R., Sałata A., Gumiela P. 2016. The chemical composition o
f the essential oil of leaf celery (Apium graveolens L.var. secalinum Alef.) underthe plants irrigationand harvesting method Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 15(1) 2016, 149-159.


9.    Saadatian M. , Najda A., Sedigh Jasour M. 2016. Drying process affects bioactive compounds in hawthorn species. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 15(4), 3–16.


10.    El Bairi Khalid, EL-Meghawry EL-Kenawy Ayman, Heshu Rahman, Guaadaoui Abdelkarim, Najda A. 2016. Natural products against cancer angiogenesis. Tumor Biology  DOI 10.1007/s13277-016-5364-8.  


11.    Hanaka A., Dresler S., Nurzyńska-Wierdak, R. 2016. Biochemical and physiological responses of Eruca sativa Mill. to selected nutrient conditions. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 15(4), 147-160.


12.    Nurzyńska-Wierdak, R., Zawiślak G. 2016. Chemical composition and antioxidant activity  of  lavender (Lavandula  angustifolia  Mill.) aboveground parts. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 15(5), 225-241.


13.    Gantner M., Guzek D., Najda A., Brodowska M., Górska-Horczyczak E., Wojtasik-Kalinowska I., Godziszewska J. 2016. Oxidative and microbial stability of poultry meatballs added with coriander extracts and packed in cold modified atmosphere. International Journal of Food Properties http://dx.doi.org/10.1080/10942912.2016.1243125


14.    Sałata A., Nurzyńska-Wierdak, R., Stepaniuk R., Zawiślak G. 2016. Response of artichoke (Cynara scolymus L.) plants to irrigation and harvest date. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 15(6), 245-263.


15.    Kapłan M., Najda A., Baryła P., Klimek K. 2016. Effect of gibberellic acid concentration and number of treatments on yield components of “Einset Seedless” grapevine cultivar. 2016. Horticultural Science http://www.agriculturejournals.cz/web/hortsci.htm?type=article&id=51_2015-HORTSCI

 

Bez IF

 

16.    Łabuda H., Pastucha A., Papliński R. 2016. Wpływ zagęszczania roślin na zdrowotność i plonowanie fasoli szparagowej uprawianej w tunelu wysokim. Annales UMCS, sec. EEE, vol. XXVI (4):1-13.


17.    Nurzyńska-Wierdak R. 2016. Wybrane aspekty aktywności biologicznej flawonoidów. Annales UMCS, sec. EEE, vol. XXVI (4): 67-78.


18.    Nurzyńska-Wierdak R., Zawiślak G. 2016. Substancje bioaktywne oraz aktywność antyoksydacyjna bazylii pospolitej (Ocimum basilicum L.) i melisy lekarskiej (Melissa officinalis L.). Annales UMCS, sec. EEE, vol. XXVI (4): 43-51.


19.    Nurzyńska-Wierdak R. 2016. Potencjał fitoterapeutyczny wybranych gatunków z rodzaju Satureja (Lamiaceae). Annales UMCS, sec. EEE, vol. XXVI (4): 79-93.


20.    Nurzyńska-Wierdak R. 2016. Właściwości lecznicze i wykorzystanie w fitoterapii niektórych gatunków roślin drzewiastych. Drzewa liściaste półkuli północnej. Annales UMCS, sec. EEE, vol. XXVI (1): 23-40.


21.    Nurzyńska-Wierdak R. 2016. Właściwości lecznicze i wykorzystanie w fitoterapii niektórych gatunków roślin drzewiastych. Krzewy półkuli północnej. Annales UMCS, sec. EEE, vol. XXVI (2): 27-46.


22.    Stawiarz A., Gruszecki R. 2016. Wpływ zastosowania preparatu Calcorium Liquide na wielkość i jakość plonu pietruszki korzeniowej (Petroselinum crispum ssp. tuberosum). Annales UMCS, sec. EEE, vol. XXVI (1): 13-21.


23.    Zalewska E., Nurzyńska-Wierdak R. 2016. Rośliny z rodziny Apiaceae źródłem surowca farmakopealnego.  Annales UMCS, sec. EEE, vol. XXVI (2): 47-60.


24.    Zawiślak G. 2016. Hortiterapia w pracy z osobami niepełnosprawnymi.185-199. Rozdział w pracy: „Terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Nowe oblicza terapii w pedagogice specjalnej”. Wyd. UMCS Lublin 2016.- red. Zofia Palak, Magdalena Wójcik.
 

 

 

Materiały konferencyjne


1.    Gruszecki R. 2016. Effect of plant density on ‘Hamburg’ parsley yield. 5th International Scientific Horticulture Conference.  Slovak University of Agriculture in Nitra, 20-23.09.2016  Slovakia.


2.    Klepacka J., Najda A., Klimek K., Tońska E., Rafałowski R. 2016. The effect of processing of buckwheat grains on the content and potential bioavailability of some minerals. Jawny i utajony niedobór magnezu. XV Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. prof. Juliana Aleksandrowicza oraz Problemy ekologiczne i analityczne : XIII Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Pierwiastki śladowe w środowisku, Olsztyn, 04-06 września 2016 r.


3.    Łabuda H., Buczkowska H. 2016. The usable value of selected broad bean cultivars to appropriate for green seeds processing. 5th International Scientific Horticulture Conference. Slovak University of Agriculture in Nitra, 20-23.09.2016  Slovakia.


4.    Najda A., Daniłkiewicz D., Sachadyn – Król M.. 2016. Wpływ ozonowania na zawartość olejku eterycznego i aktywność biochemiczną ziela Menntha ‘piperita L. i Mentha spicata L. 16. Sejmik Zielarski “Zielarstwo i ziołolecznictwa w Polsce i na świecie”, 17-18 czerwca 2016 Trzebaw.


5.    Rafałowski R., Najda A., Klepacka J, Paszczyk B. Piłat B., Staniewski J. 2016. The quality of oils obtained from unusual plant material.  24th International Scientific Conference "Progress in Technology of Vegetable Fats” Zamek w Gniewie, Poland 06-08 June 2016: 13-14


6.    Sałata A. 2016. Yield and quality of salvia (Salvia officinalis L.) Under Drip Irrigation.  5th International Scientific Horticulture Conference.  Slovak University of Agriculture in Nitra, 20-23.09.2016  Slovakia.


7.    Sałata A., Buczkowska H., Nurzyńska-Wierdak R., Salvador V. Lopez Galarza, Stępniowska A.  2016. Pharmaceutical compounds in leaves and floral stem of globe artichoke (Cynara cardunculus L var. scolymus (L.) fiori). VII International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2016" , Jahorina, 6-9 October 2016, Bosnia and Herzegovina

 


Prace popularnonaukowe

 


1.    Paliński R. 2016. Na tyczkę. Działkowiec , 5: 50-51.


2.    Nurzyńska-Wierdak R. 2016. Naturalne metody profilaktyki i leczenia chorób przeziębieniowych. Recipe, nr.2/2016: 12-14.
3.    Nurzyńska-Wierdak R., Zawiślak G. 2016. Hortiterapia - dobroczynny wpływ przyrody na człowieka. Aktual. Uniw. Przyr. Lub. 2016 R.20 nr 3(79), 18-19
 

 

 

BAZA DANYCH DO PUBLIKACJI <<WEJŚCIE>>

 

 

Publikacje do 2008 r.