Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Historia

« wstecz

 

     Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, do 1994 roku działająca pod nazwą Katedra Warzywnictwa, została powołana 1 października 1966 jako jednostka organizacyjna Oddziału Ogrodniczego WSR. Inicjatorem powołania Katedry i wieloletnim jej kierownikiem (do 1993 r.) był prof. dr hab. Marian Kossowski.


     W 1970 roku w ramach reorganizacji struktur Uczelni powołano Instytut Produkcji Ogrodniczej, do którego włączono Katedrę Warzywnictwa, funkcjonującą do 1989 roku pod nazwą Zakład Warzywnictwa. Do struktur Katedr powrócono 1 września 1989 roku i od tego momentu Katedra Warzywnictwa stała się ponownie samodzielną jednostką. W 1994 roku ze względu na utworzenie specjalizacji Rośliny Lecznicze zamieniono nazwę na Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych.

    

     W początkowym okresie bazę lokalową stanowiły 3 pokoje niskiego parteru budynku Agrotechniki przy ul. Akademickiej 15. Zdecydowana poprawa warunków pracy nastąpiła po przeniesieniu Katedry w 1970 roku do budynku przy ul. Leszczyńskiego 7. Zajmowała wówczas 6 pomieszczeń o łącznej powierzchni 120 m2. W 1989 roku przeprowadzono Katedrę do budynku przy ul. Leszczyńskiego 58, gdzie aktualnie zajmuje 15 pomieszczeń dla pracowników naukowo – dydaktycznych oraz inżynieryjno – technicznych. Katedra dysponuje laboratorium chemicznym oraz pracownią do obróbki świeżego i suchego materiału roślinnego.
    

     W początkowym okresie swojej działalności Katedra prowadziła badania naukowe w RZD Elizówce oraz na glebach torfowych w Sosnowicy. W Elizówce w 1967 roku założono jedyną w Polsce kolekcję odmian rabarbaru przeniesioną z IUNG-u Puławy. Wtedy też rozpoczęto badania nad miejscowymi odmianami cebuli. W Sosnowicy prowadzono badania dotyczące możliwości uprawy, na glebach torfowych, warzyw kapustnych, selera naciowego i korzeniowego oraz buraka ćwikłowego W 1968 roku Katedra rozpoczęła prace doświadczalne na polu RZD Felin, gdzie do chwili obecnej koncentruje się działalność naukowa i dydaktyczna.
 

     Pierwszymi pomieszczeniami do badań z uprawą warzyw pod osłonami były inspekty oraz szklarnia typu „składak”, zmontowana z okien inspektowych. Prowadzono w nich doświadczenia z uprawą ogórka na słomie i w ziemi inspektowej oraz pomidora w pierścieniach foliowych wypełnionych substratem torfowym. W 1990 roku szklarnię „składak” zlikwidowano, gdyż remont i dalsza eksploatacja okazały się nieopłacalne.
 

     Aktualnie Katedra posiada w RZD Felin ogrzewaną szklarnię, pomieszczenie laboratoryjne, pomieszczenie socjalne, 3 tunele foliowe, pomieszczenia magazynowe, przechowalnię materiału roślinnego, garaż oraz nowoczesną suszarnię do suszenia ziół i warzyw. W skład wyposażenia maszynowego do prac polowych wchodzi ciągnik oraz zestaw niezbędnych maszyn, instalacje nawadniające. Pierwszym i wieloletnim kierownikiem Katedry Warzywnictwa był prof. dr hab. Marian Kossowski, a od 1 października 1993 do 31.07.2017 kierownikiem był prof. dr hab. Jan Dyduch. Aktualnie funkcję tę pełni prof. dr hab. Halina Buczkowska.
 

     W latach 1968-1974 w Katedrze zatrudniony był jako asystent, a później adiunkt dr Stefan Łukasik. W latach 1968-1992 pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry był dr hab. prof. AR Janusz Kalbarczyk.
Długoletnimi pracownikami inżynieryjno-technicznymi Katedry były również - mgr Alicja Hetman (1967 – 1991) oraz mgr Kazimiera Cierkoń (1973 – 2003).
 

     W latach 1994-2003 pracownikiem Katedry był prof. dr hab. Tadeusz Wolski, wieloletni nauczyciel akademicki Zakładu Farmakognozji Akademii Medycznej w Lublinie. Do 2013r. pracownikiem był prof. dr hab. Andrzej Borowy.
W 2014r. na emeryturę odeszła prof. dr hab. Maria Tendaj.
 

     Aktualnie Katedra zatrudnia 3 profesorów, 4 adiunktów, 1 asystenta, 1 starszego wykładowcę oraz 4 specjalistów i 1 pracownika gospodarczego.
Od roku akademickiego 2017/2018 w Katedrze zadania badawcze realizuję 1 doktorant.