Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Historia

« wstecz

Katedra Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych powołana została w 1966 r. jako jedna z pierwszych na organizowanym Oddziale, a następnie Wydziale Ogrodniczym. Pierwszym kierownikiem Katedry był prof. dr Dzierżykraj Hulewicz, który dzięki zdolnościom organizacyjnym oraz jego niezwykłej pracowitości w krótkim czasie wraz ze współpracownikami zgromadził potrzebną aparaturę i sprzęt laboratoryjny, zorganizował bazę naukową i doświadczalną (szklarnia, tunele foliowe, pole doświadczalne).

W 1970 r. w ramach reorganizacji Uczelni powołano Instytut Przyrodniczych Podstaw Produkcji Roślinnej, do którego została włączona Katedra Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych pod nazwą Zespół Dydaktyczny, a następnie Zakład o tej samej nazwie. Wówczas zapoczątkowano badania naukowe, obejmujące oddziaływanie nawożenia mineralnego na wzrost, plonowanie i wartość odżywczą roślin ogrodniczych uprawianych w warunkach polowych, jak również pod osłonami. Badania te kontynuowano przez wiele lat, a niektóre zagadnienia opracowywane są do dzisiaj.

 

Z chwilą powołania Katedry (1966) wykłady i ćwiczenia prowadzono na drugim roku studiów oraz seminarium magisterskie na IV i V roku. Program zajęć dydaktycznych obejmował uprawę roli, uprawę roślin rolniczych oraz nawożenie roślin ogrodniczych. W 1967 r. w ramach Katedry utworzono Zakład Uprawy Roślin Leczniczych i Przyprawowych, powierzając kierownictwo doc. dr hab. Tadeuszowi Zderkiewiczowi. Zakład przy Katedrze funkcjonował do 1970 r.
 
Prof. dr Dzierżykraj Hulewicz funkcję kierownika Katedry pełnił przez 9 lat (1966-1975). Zapisał się jako bardzo dobry organizator, wnikliwy badacz, przyjaciel studentów oraz współpracowników. Po odejściu prof. Hulewicza na emeryturę obowiązki kierownika Zakładu Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych przejął doc. dr hab. Józef Nurzyński. W 1980 r. Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych przeniesiony został do Instytutu Produkcji Ogrodniczej, gdzie funkcjonował przez kolejne 9 lat. W 1989 r. nastąpiło rozwiązanie Instytutu. Zakład przemianowano na Katedrę Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych, powracając tym samym do pierwotnej nazwy i struktury organizacyjnej. W okresie 20 lat dokonywano zmiany nazwy jednostki (Katedra, Zespół Dydaktyczny, Zakład). Mimo tych utrudnień, prace dydaktyczne, badawcze przebiegały prawidłowo, przy czym powrót w 1989 r. do pierwotnej nazwy i struktury organizacyjnej pracownicy Katedry przyjęli z zadowoleniem. 
W 1993 r. w Katedrze Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych powołano Zakład Uprawy Roli i Roślin, którego kierownikiem został prof. dr hab. Tadeusz Kęsik i kierował tym Zakładem przez 19 lat do 2012 roku. 
Przez 22 lata działalności Katedra zajmowała pomieszczenia w gmachu tzw. Agro przy ul. Akademickiej 15, które otrzymała dzięki życzliwości prof. dr Adama Wondrauscha – kierownika Katedry Chemii Rolnej i prof. dr Jana Krupowicza – kierownika Katedry Chemii Ogólnej. W 1988 r. Katedra otrzymała nową siedzibę przy ul. Leszczyńskiego 58 o znacznie większej powierzchni.
 
Prof. dr hab. Józef Nurzyński był kierownikiem Katedry przez 34 lata (1975-2009). Ponadto pełnił funkcję prodziekana (1978-1981) i dziekana (1981-1987) Wydziału Ogrodniczego. W działalności Katedry dał się poznać jako wspaniały naukowiec, organizator, kierownik, przyjaciel nas – współpracowników, dyplomantów i kilkudziesięciu roczników studentów. 
 

Pracownicy Katedry Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych w 2005 r.
Pracownicy Katedry Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych w 2005 r.

 

W 2009 r. funkcję kierownika Katedry objął prof. dr hab. Tadeusz Kęsik, którą sprawował do przejścia na emeryturę (2012). Prof. dr hab. Tadeusz Kęsik w Katedrze Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych pracował przez 37 lat (1975-2012). W ramach badań prowadzonych w Katedrze stworzył szkołę naukową, która jako jedyna w Polsce prowadzi badania z zakresu uprawy roli i właściwości fizycznych gleb użytkowanych w uprawach ogrodniczych. Dał się poznać jako dociekliwy badacz, humanista, który w wyjątkowy sposób potrafił przekazać studentom wiedzę oraz urodę polskich pól, umiłowanie polskiej tradycji i kultury. Ponadto wspaniały organizator między innymi cyklu konferencji „Rośliny białkowe”. Pełnił również funkcję prodziekana (1981-1987) oraz dziekana (1987-1993) Wydziału. 
 
W 2009 r. w Katedrze Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych powołano Zakład Żywienia Roślin, którego kierownikiem została dr hab. Zenia Michałojć prof. nadzw. UP. Funkcję tę sprawowała do 2012 r. Po odejściu na emeryturę prof. dr hab. Tadeusza Kęsika objęła funkcję kierownika Katedry, a kierownika Zakładu Uprawy Roli i Roślin dr hab. Mirosław Konopiński prof. nadzw. U. Następnie do 2017 r. funkcję kierownika Zakładu pełniła prof. dr hab. Marzena Błażewicz-Woźniak. Zakład Żywienia Roślin przemianowano na Pracownię Żywienia Roślin. W 2012 r. funkcję kierownika Zakładu pełniła dr Katarzyna Dzida, a od 2013 r. dr Zbigniew Jarosz.
W 2017 r. Katedra Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych zmieniła nazwę na Katedra Uprawy i Żywienia Roślin, a jej kierownikiem została prof. dr hab. Zenia Michałojc.
 
Osiągnięcia Katedry Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych w rozwoju kadry naukowej wyrażają się wypromowaniem 13 doktorów, uzyskaniem przez 6 pracowników stopnia naukowego doktora habilitowanego, 5 pracownikom nadano tytuł naukowy profesora. Studia doktoranckie – zakończone obroną – odbyły w Katedrze cztery osoby, aktualnie na studiach doktoranckich trzeciego stopnia w Katedrze studiują dwie osoby.
 
 Pracownicy Katedry Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych (2015)
Siedzą od lewej (emerytowani): prof. dr hab. Jozef Nurzyński, mgr Maria Kalbarczyk, prof. dr hab. Tadeusz Kęsik;
stoją od lewej: dr Zbigniew Jarosz, mgr inż. Natalia Skubij, mgr Joanna Konopińska, mgr Roman Mitura, prof dr hab. Marzena Błażewicz-Woźniak, dr Dariusz Wach, dr Karolina Pitura, prof. dr hab. Zenia Michałojć (kierownik), mgr Michał Koter, prof dr hab. Mirosław Konopiński
 
Obecnie w Katedrze zatrudnionych jest 8 nauczycieli akademickich, a kadrę naukowo-techniczną stanowi grupa 3 osób. Ponadto w Katedrze pracowali: prof. dr Dzierżykraj Hulewicz (1966-1975), doc. dr Tadeusz Zderkiewicz (1967-1970), dr Emilia Mokrzecka (1966-2003), mgr Jan Selwa (1968-1970), mgr Zofia Plewik (1966-1967), mgr Mieczysław Wilkowicz (1973-1977), mgr Tomasz Celejowski (1976-1989), mgr Halina Dyduch (1978-1979), mgr Jan Kossowski (1983-1995), mgr Marzena Masierowska (1984-1986), mgr Andrzej Kuźmicki, mgr Krzysztof Zbiciak (1989-1991), mgr Maria Kalbarczyk (1967-2005), Cecylia Konopińska (1967-1983), Barbara Duch (1998-2008), prof. dr hab. Józef Nurzyński (1966-2009), prof. dr hab. Tadeusz Kęsik (1975-2012), mgr Lidia Szubart-Nowak (1977-2014).
 
Jubileusz 45 lecia pracy naukowej prof. dr hab. Józefa Nurzyńskiego (2009)