Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Badania

« wstecz

Główne kierunki badań:

 • plonowanie i jakość warzyw w zależności od nawożenia azotowego, potasowego i zasolenia podłoży,
 • efektywność dokarmiania dolistnego roślin ogrodniczych,
 • przydatność różnych podłoży (wełna mineralna, torf, piasek, słoma) do uprawy pomidorów w szklarni z wykorzystaniem zamkniętego systemu nawożenia i nawadniania bez recyrkulacji, przydatność wełny mineralnej do uprawy roślin ozdobnych,

 

 • ocena wpływu zróżnicowanego nawożenia na wzrost i wartość dekoracyjną roślin,
 • ocena jakości produktów ogrodniczych,
 • wpływ czynników agrotechnicznych i siedliskowych na wzrost, plonowanie i cechy jakościowe roślin ogrodniczych i zielarskich,
 • występowanie chwastów w uprawach ogrodniczych i metody ich ograniczania,
 • wykorzystanie roślin z upraw polowych i stanowisk naturalnych do celów dekoracyjnych,
 • doskonalenie agrotechniki roślin warzywnych – uproszczenia w uprawie roli, uprawa konserwująca, znaczenie roślin okrywowych, siewy bezpośrednie, ochrona środowiska glebowego, energochłonność upraw, uprawa współrzędna roślin ogrodniczych i zielarskich,
 • uprawa roślin mało znanych i alternatywnych,
 • rośliny podnoszące walory estetyczne krajobrazu.

Realizowane tematy badawcze:
Badania własne:

 • Wykorzystanie składników pokarmowych przez rośliny w zależności od technologii uprawy.
 •  Wpływ czynników agrotechnicznych na wzrost i plonowanie roślin użytkowych z rodziny Apiaceae.
 • Wpływ zróżnicowanego nawożenia makroelementami na wzrost i plonowanie pomidora szklarniowego uprawianego na podłożach inertnych.
 • Plonowanie i skład chemiczny buraka liściowego w zależności od nawożenia azotowo-potasowego.
 • Wzrost plonowanie i skład chemiczny sałaty, jarmużu oraz selera naciowego uprawianych w warunkach zróżnicowanego stężenia soli w podłożu. Wpływ zróżnicowanej uprawy i nawożenia pozakorzeniowego na wzrost, plonowanie i wartość biologiczną skorzonery i cykorii korzeniowej.
 • Oddziaływanie warunków siedliska na wzrost i wartość użytkową nawłoci.
 • Wpływ zabiegów agrotechnicznych na plonowanie borówki wysokiej.
 • Wpływ siedliska, nawożenia i ściółkowania na wartość biologiczną czosnku niedźwiedziego.

Działalność statutowa:

 • Oddziaływanie czynników agrotechnicznych na plonowanie i jakość warzyw, roślin leczniczych, przyprawowych i ozdobnych.
 • Plonowanie i skład chemiczny sałaty oraz kalarepy w zależności od nawożenia azotowo-potasowego.
 • Stan strukturalny gleby sadu jabłoniowego w urzeźbionym terenie lessowym Wyżyny Lubelskiej.
 • Wpływ nawożenia azotowo-potasowego na plon, skład chemiczny i zawartość olejku eterycznego w zielu wybranych roślin przyprawowych.
 • Wpływ zróżnicowanych form i dawki mikroelementów na plonowanie i skład chemiczny sałaty.
 • Wpływ zabiegów agrotechnicznych na plonowanie cykorii korzeniowej.

Projekty badawcze:

 • R.II.2.1 Resortowy Program Badawczo-Rozwojowy MEN „Przyrodnicze i techniczne czynniki zwiększenia produktywności roślin ogrodniczych. (1983-1990).
 • Wpływ nawożenia azotem oraz nawadniania na wzrost, plonowanie i skład chemiczny malin. (1991-1994) – kierownik: prof. dr hab. Józef Nurzyński.
 • Plonowanie i jakość warzyw uprawianych w szklarniach w zależności od zasolenia podłoża. (1991-1994) – kierownik: prof. dr hab. Józef Nurzyński.
 • S3 500453 91 01 (1991-1994) – Wpływ zabiegów agrotechnicznych na warunki wschodów, wzrost i plonowanie warzyw korzeniowych – kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Kęsik.
 • RKC/Z/1 Projekt zamawiany: Opracowanie zintegrowanego systemu oczyszczania ścieków miejskich połączonego z nawadnianiem upraw przemysłowych. (1995-1998).
 • 5 PO6C 024 14 (1998-2001) – Rośliny okrywowe w zredukowanym systemie uprawy roli pod warzywa – kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Kęsik.
 • Plonowanie i skład chemiczny pomidora uprawianego w szklarni na wełnie mineralnej, torfie oraz piasku. (1999-2002) - kierownik: prof. dr hab. Józef Nurzyński.
 • 2 PO6R 060 26 (2004-2007) – „Uprawa konserwująca w proekologicznej produkcji warzyw” – kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Kęsik.
 • PB 0353/P06/99/17 (2004-2007) Przydatność słomy w szklarniowej uprawie pomidora z wykorzystaniem fertygacji. – kierownik: prof. dr hab. Józef Nurzyński.
 • 2 PO6R 014 29 (2005-2008) – „Rośliny międzyplonowe w integrowanym systemie uprawy warzyw wysokoinulinowych” – kierownik: dr. hab. Mirosław Konopiński, prof. nadzw. UP.
 • N N310 0379 33 (2007-2010) - Plonowanie i jakość owoców papryki słodkiej w zależności od dokarmiania pozakorzeniowego wapniem.– kierownik: dr hab. Zenia Michałojć, prof. nadzw. UP.
 • NN/310 1479 35 (2008-2011) Ocena przydatności słomy rzepakowej i pszenżyta jako podłoży do uprawy pomidora w szklarni. – kierownik: prof. dr hab. Józef Nurzyński.
 • N N310 210837 (2009-2012) Plonotwórcza i fitosanitarna rola roślin międzyplonowych w bezorkowej uprawie marchwi – kierownik: dr hab. Marzena Błażewicz-Woźniak, prof. nadzw. UP.
 • N N310 451038 (2010-2011) Wpływ warunków siedliska, ściółkowania i nawożenia azotowego na wzrost i wartość biologiczną czosnku niedźwiedziego (Allium ursinum L.) – kierownik: dr hab. Marzena Błażewicz-Woźniak, prof. nadzw. UP.

Zaplecze badawcze:

 •  Szklarnia wyposażona w najnowszą instalację do fertygacji
 •  Mnożarka
 •  Tunel
 •  Pole doświadczalne w GD Felin
 •  Laboratorium analizy gleby
 •  Laboratorium analizy materiału roślinnego