Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Dydaktyka

« wstecz

 Godziny konsultacji:
Prof dr hab. Zenia Michałojć - środa 10.00-12.00
Prof. dr hab. Marzena Błażewicz-Woźniak - wtorek 13.00-15.00
Prof. dr hab. Mirosław Konopiński - czwartek 12.00-14.00
Dr hab. Katarzyna Dzida - wtorek 11.00-13.00

Dr hab. Zbigniew Jarosz - czwartek 13.00-15.00
Dr Karolina Pitura - środa 10.00-12.00
Dr Dariusz Wach - poniedziałek 12.00-13.30 studia stacjonarne i sobota 14.00-14.30 studia niestacjonarne w dni zjazdów
 

W ramach działalności dydaktycznej pracownicy Katedry realizują zajęcia ze studentami Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, na pierwszym i drugim stopniu studiów oraz na studiach doktoranckich – trzeciego stopnia. Prowadzą wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne i terenowe, seminaria i pracownie magisterskie. Są opiekunami praktyk zawodowych. W czasie działalności Katedry wypromowano 211 magistrów i 54 inżynierów. 

 

Zespół pracowników prowadzący badania z zakresu żywienia roślin realizuje zajęcia dydaktyczne z następujących przedmiotów: Nawożenie roślin ogrodniczych obecnie Żywienie roślin, Ocena jakości produktów ogrodniczych, Chemizacja a jakość produktów ogrodniczych, Nawożenie i jego skutki, Diagnostyka potrzeb nawożenia roślin ogrodniczych, Współczesne trendy w ogrodnictwie – nawożenie roślin ogrodniczych, Szkodliwość metali ciężkich dla gleb, roślin i człowieka, Bezglebowe uprawy ogrodnicze, Uprawa i żywienie roślin zielarskich, Doradztwo nawozowe, Nawadnianie w ogrodnictwie – praktikum, Ogrodnictwo zrównoważone, Zalecenia nawozowe w uprawach roślin ogrodniczych. Do osiągnięć w pracy dydaktycznej Zespołu należy zaliczyć skrypt dla studentów „Przewodnik do ćwiczeń z nawożenia roślin ogrodniczych”, którego autorami są prof. Zenia Michałojć i prof. Józef Nurzyński oraz „Nawożenie roślin ogrodniczych” autorstwa prof. Józefa Nurzyńskiego.
 
Zespół pracowników Zakładu Uprawy Roli i Roślin realizuje zajęcia dydaktyczne z następujących przedmiotów: Uprawa roli i roślin, Współczesne trendy w ogrodnictwie – uprawa, Historia ogrodnictwa, Surowce dekoracyjne z upraw polowych i stanowisk naturalnych, Rolnictwo zrównoważone, Budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu (zagadnienia agrotechniczne), Herbologia, Rośliny użytkowe i synantropijne, a także fakultety: Egzotyczne gatunki roślin do suchych bukietów, Rodzima roślinność w krajobrazie, w parku i ogrodzie, Zbiorowiska synatropijne w krajobrazie zurbanizowanym, Rośliny energetyczne. Do osiągnięć w pracy dydaktycznej Zespołu należy zaliczyć skrypt dla studentów „Zarys agrotechniki roślin rolniczych” autorstwa prof. Tadeusza Kęsika oraz podręcznik „Uprawa roli i roślin z elementami herbologii”, którego autorami są M. Błażewicz-Woźniak, T. Kęsik i M. Konopiński.