srodowiskowa   Witamy na Wydziale Biologii Środowiskowej!
Menu

20-950 LUBLIN, ul Akademicka 13
tel. +48 81 445- 66- 85Badania

« wstecz

 

Główne kierunki badań realizowanych w Katedrze Botaniki dotyczą:

 

- botaniki pszczelarskiej,

- anatomii i cytologii roślin,

- aerobiologii.

 

Kierunki te odgrywają doniosłą rolę w ekologii kwitnienia i zapylania roślin.

 

Prace badawcze z zakresu botaniki pszczelarskiej obejmują:


1. Biologię kwitnienia i ocenę wartości pszczelarskiej (intensywność nektarowania i pylenia kwiatów) gatunków uprawnych oraz występujących w naturalnych zbiorowiskach roślinnych, 

 

  

 

 

2. Wpływ owadów zapylających na wysokość plonu owoców i nasion uprawnych gatunków roślin,

 

 

 

 

3. Mikroskopowe analizy pyłkowe produktów pszczelich (miodów, pierzgi i obnóży pyłkowych).

 

   

 

 

Badania anatomiczne dotyczą:

 

1. Topografii i struktur tkanek wydzielniczych (nektarniki, osmofory, włoski i zbiorniki wydzielnicze),

2. Mikromorfologii i struktury owoców w różnych fazach ich rozwoju oraz po kilku miesiącach przechowywania. 

 

   
 

 

Monitoring aerobiologiczny:


1. Badanie dynamiki alergennych ziaren pyłku i zarodników grzybów w aeroplanktonie Lublina,

2. Ustalanie zawartości ziaren pyłku w powietrzu w ciągu roku,

3. Opracowywanie prognoz pyłkowych i kalendarzy pyłkowych dla drzew i roślin zielnych wywołujących alergie pyłkowe, 4. Ocena wpływu czynników pogodowych na przebieg sezonów pyłkowych,

5. Zależności między fenologią kwitnienia i pylenia wybranych drzew w różnych dzielnicach Lublina.