BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Historia

« wstecz

Katedra prowadzi prace badawcze w następujących kierunkach:
 

  • wykorzystywanie technik molekularnych w poszukiwaniu markerów genetycznych jako wskaźników użytkowych zwierząt gospodarskich,
  • badania genomu kur, przepiórek, gęsi, emu, lisów, jenotów, szynszyli, pszczół oraz wybranych gatunków zwierząt dziko żyjących,
  • efektywność selekcji kierunkowej i pośredniej w hodowli zwierząt,
  • genetyczne i fizjologiczne metody poprawy produkcyjności zwierząt,
  • opracowanie wczesnych kryteriów selekcji zwierząt,
  • genetyczne doskonalenie pszczoły miodnej,
  • dziedziczenie cech użytkowych u zwierząt futerkowych i drobiu,
  • prace hodowlane nad odtworzeniem polskiej kury - czubatki staropolskiej,
    wykorzystanie stad zachowawczych kur (Zk i Pb) do produkcji mieszańców towarowych.  

Katedra prowadzi współpracę z Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu - fermami drobiu w Mieni i Kosowi, oraz Zakładem Doświadczalnym IZ PIB w Chorzelowie, a także hodowcami drobiu ozdobnego i fermami zwierząt futerkowych. Chętnie podejmie współpracą z innymi jednostkami.

Kontakt:

Kierownik Katedry
prof. dr hab. Grażyna Jeżewska-Witkowska
tel: 81-445-676-92
e-mail: grazyna.
jezewska@up.lublin.pl