BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Badania

« wstecz

Badania prowadzone w Jednostce służą poszerzeniu wiedzy w dziedzinie rolnictwa z zakresu zagadnień zootechnicznych, związanych z żywieniem zwierząt gospodarskich, głównie bydła, trzody chlewnej, koni i drobiu.

 

 

Badania Finansowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2017 r.

 

 

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej Jednostki dotyczą fizjologii żywienia zwierząt gospodarskich, gospodarki paszowej, dodatków paszowych, wartości pokarmowej nowych odmian roślinnych materiałów paszowych. Istotnymi zagadnieniami w tej działalności są biotechnologiczne aspekty produkcji żywności oraz wykorzystanie naturalnych dodatków do środków żywienia zwierząt i ludzi oraz wykorzystanie chromatografii gazowej i cieczowej (HPLC) w ocenie wartości odżywczej i dietetycznej materiałów paszowych i środków żywienia.

Prace badawcze Pracowników Instytutu w szczególności dotyczą:

1. Zastosowania wybranych bezpiecznych materiałów i dodatków paszowych w żywieniu zwierząt, a w szczególności:

­ enzymów (fitaza), kwasów organicznych i ziół do pasz dla świń

­ dodatków glukogennych w żywieniu wysokowydajnych krów mlecznych

­ fitobiotyków i prebiotyków (inulina) w żywieniu zwierząt monogastrycznych

­ ziół i nasion lnu w żywieniu bydła mlecznego i mięsnego

­ koncentratu białkowo-ksantofilowego z lucerny, dla różnych gatunków i grup produkcyjnych zwierząt

2. Optymalizacji żywienia zwierząt przy uwzględnianiu nowych systemów oceny wartości pokarmowej pasz i potrzeb tych zwierząt, z uwzględnieniem wskaźników biochemicznych i hematologicznych krwi

3. Wpływu różnych komponentów paszowych i bezpiecznych dodatków do pasz na poprawę zdrowotności zwierząt, reprodukcję, odchów i tucz oraz walory dietetyczne surowców odzwierzęcych, a także aspektów ekologicznych: ograniczania wy­dalania azotu i fosforu do środowiska.

4. Bromatologii, w tym oceny spożycia żywności, sposobu żywienia i stanu odżywienia różnych grup ludności oraz wpływu postępowań żywieniowych na stan zdrowia ludności. Prowadzonesą: monitoring zawartości metali toksycznych w żywności;ocena wpływu metali toksycznych na organizm ludzi i zwierząt;ocena sposobów ograniczania kumulowania się metali toksycznych w organizmie; badania wpływu różnych czynników na skład mineralny żywności.

 

W efekcie prowadzonych badać w ostatnich latach opracowano:

- autorski skład i technologię produkcji suplementu diety na bazie koncentratu białkowo-ksantofilowego z lucerny pod nazwą „Medisat”,

- propozycję zastosowania dodatku koncentratu białkowo-ksantofilowego z lucerny (Medicagosativa) w żywieniu świń i drobiu z przeznaczeniem dla przemysłu paszowego i hodowców zwierząt,

- technologię możliwości produkcji koncentratu białkowo-ksantofilowego z lucerny (Medicagosativa) z wykorzystaniem zasobów cukrowni,

- zalecenia dla praktyki dotyczące nowoczesnych rozwiązań technologicznych odnośnie produkcji mieszanek paszowych i żywienia świń,

- receptury i zasady stosowania immunostymulujących mieszanek ziołowych w ekologicznym żywieniu krów, cieląt, świń i drobiu,

- zasady stosowania dodatków glukogennych do dawek dla krów mlecznych w okresie okołowycieleniowym,

- propozycję, receptur mieszanek z przeznaczeniem dla przemysłu paszowego i hodowców zwierząt, zastosowania nasion i ekstrudatu lnu i roślin strączkowych w żywieniu zwierząt.

- zalecenia do Norm Żywienia Świń (2013) w ramach badań na rosnących świniach przy żywieniu paszą o obniżonym poziomie białka, z uwzględnieniem bilansowania aminokwasów egzogennych strawnych do końca jelita cienkiego.

 

W okresie ostatnich 10 lat realizowano w Instytucie projekty badawcze finansowane ze środków m.in.: KBN, MNiSzW, NCN, NCBiR, MRiRW, np.:

 1. HOR-re-401-181/07 - Efektywność ekologicznego systemu odchowu prosiąt i tuczu świń z wykorzystaniem własnych zasobów paszowych lub z udziałem mieszanek z wytwórni z certyfikatem ekologicznym, (2007); kierownik: prof. dr hab. E. R. Grela
 2. 1440/P01/2007/32 - Wykorzystanie preparatów glukogennych w dawkach dla krów mlecznych opartych na zbożach o zróżnicowanej degradacji skrobi w przedżołądkach, (2007-2009); kierownik: dr hab. R.Klebaniuk, prof. nadzw. UP
 3. PBZ-MEiN-5/2/2006 - Badania na rosnących świniach przy żywieniu paszą o obniżonym poziomie białka z uwzględnieniem bilansowania aminokwasów egzogennych strawnych do końca jelita cienkiego, zastosowanie dodatków paszowych oraz systemu do woli i restrykcyjnego, w projekcie: Nowe metody i technologie dezodoryzacji w produkcji przemysłowej, rolnej i gospodarce komunalnej, koordynowanego przez Politechnikę Wrocławską,(2007-2010); kierownik: prof. dr hab. E. R. Grela
 4. RR-re-401-338/08 - Badania nad efektywnością żywienia ekologicznego różnych mieszańców rosnących świń przy wykorzystaniu pasz własnych z dodatkiem certyfikowanych mieszanek uzupełniających lub premiksów z udziałem ziół (2008); kierownik: prof. dr hab. E. R. Grela
 5. RR-re-401-15-163/09 - Badania nad efektywnością żywienia ekologicznego loch i odchowu prosiąt wybranych ras i mieszańców przy modelu paszowym opartym o pasze własne bez lub z dodatkiem mieszanek uzupełniających z wytwórni certyfikowanych, (2009); kierownik: prof. dr hab. E. R. Grela
 6. N R12 0005/2009 - Opracowanie technologii produkcji koncentratu białkowo-ksantofilowego z lucerny (Medicagosativa) na bazie zaplecza technicznego cukrowni oraz jego zastosowanie dla poprawy dobrostanu oraz efektywności produkcji zwierzęcej, (2009-2012); kierownik: prof. dr hab. E. R. Grela
 7. RR-re-029-9-2781/10 - Możliwości ekologicznego tuczu knurków (niekastrowanych chirurgicznie samców świń) przy modelu paszowym opartym na paszach pochodzenia roślinnego z lub bez udziału mączki rybnej uzupełnionych mieszankami mineralno-witaminowymi z udziałem ziół, (2010); kierownik: prof. dr hab. E. R. Grela
 8. NN 311 609 738 - Wpływ stosowania nasion różnych odmian lnu oleistego oraz ekstrudatu lnu w dawkach dla krów mlecznych i cieląt na produkcję, skład siary i mleka oraz wskaźniki odchowu, (2010-2013); kierownik: prof. dr hab. J.Matras
 9. N R12-0067-10/2010 - Badania użyteczności wybranych surowców roślinnych zawierających inulinę i ekstraktów inuliny na rosnących zwierzętach,w projekcie: Ekstrakty inuliny, jako prebiotyczne dodatki paszowe dla zwierząt monogastrycznych, koordynowanym przez IFiŻZ PAN w Jabłonnie, (2010-2013); kierownik: prof. dr hab. E. R. Grela
 10. RRre-029-19-16/11 - Ochrona zdrowia zwierząt. Wpływ ekologicznych dodatków ziołowych w żywieniu zwierząt na ich zdrowotność, (2011); kierownik: dr hab. R.Klebaniuk, prof. nadzw. UP
 11. ZIZ/U-64/2011 - Using of DSM enzymes to manipulate phosphorus utilization in the grower/finishing pig. DSM Nutritional Products Limited, Wielka Brytania, (2011-2012); kierownik: prof. dr hab. E. R. Grela
 12. 5435/B/P01/2011/40 - Wpływ podawania Cu, Fe, Zn w postaci chelatów o wysokim stężeniu składnika mineralnego na procesy strukturotwórcze kości kurcząt brojlerów oraz ograniczenia ich emisji do środowiska, (2011-2013); kierownik: dr hab. M. Kwiecień
 13. PKre-029-5-4/12 - Ochrona zdrowia zwierząt. Wpływ ekologicznych dodatków ziołowych w żywieniu zwierząt, w tym ryb, na ich zdrowotność, (2012); kierownik: dr hab. R. Klebaniuk, prof. nadzw. UP
 14. PKre-029-31-31/13 - Ochrona zdrowia zwierząt. Wpływ ekologicznych dodatków ziołowych w żywieniu zwierząt w tym ryb, na ich zdrowotność z uwzględnieniem efektów produkcyjnych, (2013);kierownik: dr hab. R.Klebaniuk, prof. nadzw. UP
 15. ZIZ/U-79/2014 - Efektywność stosowania mieszanki paszowej uzupełniającej LAVIPAN® w żywieniu zwierząt. JHJ Sp. z o.o., Polska (2014-2015)  kierownik: dr hab. R. Klebaniuk, prof. nadzw. UP
 1. ZIZ/U-84/2015 –Ocena efektywności preparatu cynkowego Aliosept w żywieniu prosiąt w okresie poodsadzeniowym. JHJ Sp. z o.o., Polska (2015)kierownik: prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela
 2. ZIZ/U-175/2016 – Ocena przydatności mączki guar w odchowie kurcząt rzeźnych. GreenvitSp. z o.o., Polska (2016)kierownik: dr hab. R. Klebaniuk, prof. nadzw. UP

 

Zgłoszenie patentowe: Opracowanie składu i technologii produkcji suplementu diety na bazie koncentratu białkowo-ksantofilowego z lucerny pod nazwą „Medisat”. Nr zastrzeżenia WIPO ST 10/C PL 396362

 

Stacje badawcze

Instytut nie posiada stacji badawczej, badania prowadzone są w wybranych fermach świń, bydła mlecznego i opasowego oraz drobiu, głównie na terenie regionu środkowo-wschodniej Polski.