BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Dydaktyka

« wstecz

 

 

Wykaz przedmiotów dydaktycznych prowadzonych przez pracowników Instytutu Żywienia Zwierząt i Bromatologii

L.p.

Nazwa przedmiotu

 

Osoba odpowiedzialna

kierunek

specjalność

Studia stacjonarne

Pierwszego stopnia

1

Technologie żywienia zwierząt

Agrobiznes

 

Prof. dr hab. Bogdan Szostak

2

Zioła w profilaktyce zwierząt

Behawiorystyka zwierząt

 

Dr hab. prof. UP Renata Klebaniuk

3

Żywienie zwierząt z paszoznawstwem

Behawiorystyka zwierząt

 

Prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela

4

Podstawy żywienia człowieka

Bezpieczeństwo żywności

 

Prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela

5

Technologia informacyjna

Bezpieczeństwo żywności

 

Dr hab. Bożena Kiczorowska

6

Technologie konserwacji, przetwarzania i higiena pasz

Bezpieczeństwo żywności

 

Dr hab. prof. UP Renata Klebaniuk

Prof. dr hab. Antoni Lipiec

7

Żywienie zwierząt

Bezpieczeństwo żywności

 

Prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela

Prof. dr hab. Antoni Lipiec

8

Bezpieczeństwo i higiena żywienia ludzi i zwierząt

BHP

 

Dr hab. Anna Winiarska-Mieczan

9

Techniki informatyczne w bezpieczeństwie pracy

BHP

 

Dr hab. Bożena Kiczorowska

10

Technologie żywienia zwierząt

Bioinżynieria

 

Dr hab. prof. UP Renata Klebaniuk

11

Bromatologia

Biologia

 

Prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela

12

Fizjologia trawienia i wchłaniania

Biologia

 

Prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela

13

Diety alternatywne

Dietetyka

 

Dr hab. prof. UP Renata Klebaniuk

14

Lecznicze właściwości ziół

Dietetyka

 

Dr inż. Robert Krusiński

15

Zioła i przyprawy w dietetyce

Dietetyka

 

Dr inż. Robert Krusiński

16

Żywienie ludzi otyłych

Dietetyka

 

Dr inż. Violetta Samolińska

17

Żywienie ludzi starszych

Dietetyka

 

Dr inż. Violetta Samolińska

18

Paszoznawstwo

Hipologia i jeździectwo

 

Prof. dr hab. Antoni Lipiec

19

Żywienie koni

Hipologia i jeździectwo

 

Prof. dr hab. Jan Matras

20

Bromatologia w ochronie środowiska

Ochrona Środowiska

Zagrożenia środowiskowe

Dr inż. Wioletta Samolińska

21

Ekologiczne żywienie ludzi i zwierząt

Ochrona Środowiska

Zagrożenia środowiskowe

Dr hab. prof. UP Renata Klebaniuk

22

Higiena żywności i żywienia

Ochrona Środowiska

Zagrożenia środowiskowe

Dr inż. Robert Krusiński

23

Technologie informacyjne w ochronie środowiska

Ochrona Środowiska

 

Dr inż. Edyta Kowalczuk - Vasilev

24

Wykład monograficzny

Ochrona Środowiska

Zagrożenia środowiskowe

Prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela

25

Żywienie a środowisko

Ochrona Środowiska

 

Prof. dr hab. Bogdan Szostak

26

Fizjologia i żywienie zwierząt

Rolnictwo

 

Prof. dr hab. Jan Matras

27

Żywienie zwierząt

Rolnictwo

Agrobiznes

Prof. dr hab. Jan Matras

28

Animal nutrition and feed science

Weterynaria

 

Prof. dr hab. Jan Matras

29

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo

Weterynaria

 

Prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela

30

Current problems of applied animal science

Zootechnika

 

Dr hab. Bożena Kiczorowska

31

Dodatki paszowe

Zootechnika

Produkcja i marketing

pasz przemysłowych

Dr hab. prof. UP Renata Klebaniuk

32

Higiena pasz i żywienia

Zootechnika

Produkcja i marketing

pasz przemysłowych

Dr inż. Robert Krusiński

33

Marketing pasz przemysłowych

Zootechnika

Produkcja i marketing

pasz przemysłowych

Dr hab. Bożena Kiczorowska

34

Optymalizacja składu pasz przemysłowych

Zootechnika

Produkcja i marketing

pasz przemysłowych

Dr hab. Bożena Kiczorowska

35

Pasze przemysłowe w żywieniu zwierząt

Zootechnika

Produkcja i marketing

pasz przemysłowych

Prof. dr hab. Jan Matras

36

Paszoznawstwo

Zootechnika

 

Prof. dr hab. Antoni Lipiec

37

Prawo paszowe

Zootechnika

Produkcja i marketing

pasz przemysłowych

Prof. dr hab. Antoni Lipiec

38

Premiksy i pasze lecznicze

Zootechnika

Produkcja i marketing

pasz przemysłowych

Dr hab. prof. UP Renata Klebaniuk

39

Technologie produkcji pasz przemysłowych

Zootechnika

Produkcja i marketing

pasz przemysłowych

Prof. dr hab. Jan Matras

40

Towaroznawstwo pasz

Zootechnika

Produkcja i marketing

pasz przemysłowych

Dr hab. Małgorzata Kwiecień

41

Żywienie zwierząt

Zootechnika

 

Prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela

Drugiego stopnia

1

Behawioralne skutki nieprawidłowego żywienia

Behawiorystyka zwierząt

 

Dr hab. prof. UP Renata Klebaniuk

2

Identyfikowalność żywności i pasz

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

 

Dr hab. Anna Winiarska-Mieczan

3

Podstawy żywienia człowieka

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

 

Prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela

4

Statystyka w ocenie bezpieczeństwa żywności

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

 

Dr hab. Bożena Kiczorowska

5

Dobra praktyka laboratoryjna

Biologia

Biologia stosowana

Dr hab. Bożena Kiczorowska

6

Nutrigenomika

Biologia

Biologia sądowa

Dr hab. Anna Winiarska-Mieczan

7

Warzywa w dietetyce i żywieniu

Biologia

Biologia stosowana

Dr hab. prof. UP Renata Klebaniuk

8

Doradztwo żywieniowe

Doradztwo w obszarach wiejskich

 

Prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela

9

Doradztwo żywnościowe

Doradztwo w obszarach wiejskich

 

Prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela

10

Chemizacja środków żywienia

Ochrona Środowiska

 

Dr inż. Edyta Kowalczuk - Vasilev

11

Analiza SWOT w strategii marketingowej firm paszowych

Zootechnika

 

Dr hab. Bożena Kiczorowska

12

Antyodżywcze i bioaktywne składniki pasz

Zootechnika

 

dr inż. Edyta Kowalczuk-Vasilev

13

Marketing i techniki sprzedaży pasz

Zootechnika

Produkcja i marketing

pasz przemysłowych

Prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela

14

Metody badań żywieniowych

Zootechnika

 

Dr inż. Wioletta Samolińska

15

Nutrigenomika z elementami nanobiotechnologii

Zootechnika

 

Dr hab. Bożena Kiczorowska

16

Ocena i standaryzacja pasz przemysłowych

Zootechnika

Produkcja i marketing

pasz przemysłowych

Prof. dr hab. Antoni Lipiec

17

Systemy żywienia zwierząt

Zootechnika

 

Dr hab. prof. UP Renata Klebaniuk

18

Techniki analityczne w bioinżynierii

Zootechnika

 

dr inż. Edyta Kowalczuk-Vasilev

19

Technologie żywienia drobiu

Zootechnika

Produkcja i marketing

pasz przemysłowych

Dr hab. Małgorzata Kwiecień

20

Technologie żywienia przeżuwaczy

Zootechnika

Produkcja i marketing

pasz przemysłowych

Dr hab. prof. UP Renata Klebaniuk

21

Technologie żywienia świń

Zootechnika

Produkcja i marketing

pasz przemysłowych

Prof. dr hab. Bogdan Szostak

22

Żywienie zwierząt domowych

Zootechnika

Produkcja i marketing

pasz przemysłowych

Dr inż. Robert Krusiński

23

Fizjologia żywienia człowieka

Żywienie Człowieka i Dietetyka

 

Prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela

Trzeciego stopnia

1

Aktualne problemy zootechniki stosowanej

Zootechnika

 

Dr hab. prof. UP Renata Klebaniuk

2

Nutrigenomika

Zootechnika

 

Prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela

Studia niestacjonarne

Pierwszego stopnia

1

Żywienie zwierząt

Behawiorystyka zwierząt

 

Prof. dr hab. Jan Matras

2

Zioła i przyprawy w dietetyce

Dietetyka

 

Dr inż. Robert Krusiński

3

Lecznicze właściwości ziół

Dietetyka

 

Dr inż. Robert Krusiński

4

Żywienie ludzi starszych i otyłych

Dietetyka

 

Dr inż. Wioletta Samolińska

5

Fizjologia i żywienie zwierząt

Rolnictwo

 

Dr hab. Małgorzata Kwiecień

6

Premiksy i dodatki paszowe

Zootechnika

 

Dr hab. prof. UP Renata Klebaniuk

Drugiego stopnia

1

Dobra praktyka laboratoryjna

Biologia

Biologia stosowana

Dr hab. Bożena Kiczorowska

2

Nutrigenomika

Biologia

Biologia sądowa

Dr hab. Anna Winiarska-Mieczan

3

Warzywa w dietetyce i żywieniu

Biologia

Biologia stosowana

Dr hab. prof. UP Renata Klebaniuk

4

Fizjologia żywienia człowieka

Żywienie Człowieka i Dietetyka

 

Dr hab. Anna Winiarska-Mieczan

Seminarium

Studia stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia

1

Seminarium licencjackie

Biologia

 

Prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela

Dr hab. Bożena Kiczorowska

2

Seminarium magisterskie

Biologia

 

Prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela

3

Seminarium licencjackie

Dietetyka

 

Prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela

Dr hab. prof. UP Renata Klebaniuk

4

Seminarium inżynierskie