WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Badania

« wstecz

 

Badania

Kierunki badań realizowane w Zakładzie Patofizjologii:

 • Patomechanizm rozwoju torbieli jajnikowych u owiec.
 • Udział leptyny i receptorów leptynowych w patomechanizmach zaburzeń aktywności wydzielniczej przysadki u owiec.
 • Określenie zależności pomiędzy poziomem KiSS-10 i jajnikowych hormonów sterydowych w przebiegu rozwoju torbieli pęcherzykowych u krów.
 • Modulujące działanie leptyny oraz zmian ekspresji jej receptorów OB-Rb i OB-Ra w komórkach przysadki mózgowej na wydzielanie gonadotropin w patogenezie pęcherzykowych torbieli jajnikowych u owiec.
 • §        Prenatalne i postnatalne programowanie tempa dojrzewania płciowego owiec oraz jego wpływ na ekspresję układu KiSS-1/GPR54 i leptyny w komórkach przysadki mózgowej.
 • Rola kisspeptyn w regulacji aktywności wydzielniczej osi gonadotropowej, tyreotropowej i somatotropowej u jagniąt z zaburzeniami procesu dojrzewania płciowego.
 • Odchylenia w aktywności nowotworowych komórek macierzystych w procesie hepatokarcinogenezy u szczurów ze szczególnym uwzględnieniem ich aktywności proliferacyjnej i różnicowania in vitro.
 • analiza zależnych od kaspaz i kinaz białkowych (RIP-1 i RIP-3) molekularnych mechanizmów programowanej śmierci nowotworowych komórek owalnych oraz czynników odpowiedzialnych za wzbudzanie tego procesu.
 • Zmiany w ekspresji uwalnianych przez komórki gwiaździste wątroby (HSC) oraz komórki Kupffera czynników nasilających proces zapalny (ROS, cytokiny) oraz zwłóknienie w obrębie guza nowotworowego.
 • Aktywność proliferacyjna limfocytów izolowanych z krwi zwierząt dotkniętych chorobami zapalnymi (BRD, mastitis, metritis)
 • Ocena funkcji sekrecyjnej neutrofili i ich destrukcyjne odpowiedzi zapalne w przebiegu chorób układu oddechowego i rozrodczego u różnych gatunków zwierząt.
 • Zaburzenia krzepnięcia oraz powiązania układu krzepnięcia i reakcji zapalnych w chorobach bydła i psów.
 • Wykazanie w jakim stopniu aktywność mięśni szkieletowych, jako największego narządu w organizmie koni, wpływa na uwalnianie z nich miokin (jako wskaźnika wysiłku transportowego u koni).
 • Ocena wpływu izolowanych katelicydyn na neutrofile warunkach implantacji biomateriału do ubytków kostnych.
 • Wykazanie znaczenia katelicydyn, jako peptydów biorących udział w modulowaniu odpowiedzi zapalnej u różnych gatunków zwierząt.
 • Znaczenie neutrofilowych peptydów antybakteryjnych w patogenezie i terapii chorób.
 • Wpływ różnicy kationowo-anionowej paszy (DCAD) na przyrosty masy ciała, równowagę kwasowo-zasadową krwi oraz mineralizację kości u indyków.