WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Badania

Badania naukowe
 

Badania naukowe w Zakładzie Histologii i Embriologii dotyczą rozwoju, budowy, histochemii, cytochemii, immunohistochemii struktur układu nerwowego zwierząt. Głównie prowadzone są analizy neurogleju czynnościowo związanego z układem nerwowym oraz neuronów. Badania koncentrują się na:

• roli neuroprotekcyjnej gleju satelitarnego zwojów kręgowych,

• ujawnieniu zmienności morfologicznej i czynnościowej astrogleju pod  

   wpływem hormonów gonadalnych w cyklu rujowym zwierząt,

• dystrybucji neuronów immunopozytywnych dla wybranych białek wiążących

   wapń w mózgowiu szynszyli małej,

• protekcyjnym wpływie lipopolisacharydu na neurony i astrocyty hipokampa

   w doświadczalnym modelu epilepsji,

• lokalizacji oligodendrocytów w obszarach słabo zmielinizowanych mózgowia  

   w rozwoju postnatalnym zwierząt doświadczalnych,

• zmienności astrogleju immunopozytywnego dla wybranych białek obszarów

   ośrodkowego układu nerwowego w różnych etapach ontogenezy postnatalnej,

• reaktywności neuronów i gleju ośrodkowego oraz obwodowego układu

• nerwowego pod wpływem egzogennych substancji w różnych grupach

   wiekowych zwierząt,

• wpływie prenatalnego programowania rozwoju postnatalnego na morfologię

   struktur mózgowia myszy.

Zapraszamy na stronę internetową Zakładu: www.histologia.up.lublin.pl/ 

« wstecz