WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Dydaktyka

Zajęcia z Histologii i embriologii odbywać się będą:
Wykłady – sala A Teoria Wet.
Ćwiczenia – sala 236 Teoria Wet.

Przedmiot: Histologia i embriologia. Wydział Medycyny Weterynaryjnej.

PROGRAM WYKŁADÓW:
 1. Etapy rozwoju zarodkowego, powstawanie gonad u ptaka i ssaka
 2. Gametogeneza: oogeneza u ssaka i ptaka, osłony jajowe pierwszorzędowe i drugorzędowe, spermatogeneza (prespermatogeneza, spermatogoniogenza, spermatoctytogeneza, spermiogeneza) i ich regulacja hormonalna, budowa plemnika i porównanie spermatogenezy i oogenezy.
 3. Cykl płciowy (proestrus, estrus, metestus, diestrus) i regulacja hormonalna.
 4. Zaplemnienie zewnętrzne i wewnętrzne, zapłodnienie u ssaka: kapacytacja plemników, reakcja akrosomalna, blok polispermii u ssaka, właściwe zapłodnienie-kariogamia, zapłodnienie u ptaka-fizjologiczna polispermia.
 5. Bruzdkowanie, typy bruzdkowania w zależności od typów jaj: całkowite równomierne, całkowite nierównomierne, bruzdkowanie częściowe tarczowe u ptaka.
 6. Gastrulacja u ptaka.
 7. Tworzenie narządów pierwotnych u ptaka -cewka nerwowa, struna grzbietowa, ektoderma powierzchniowa, somity, nefrotomy, mezoderma boczna.
 8. Mechanizmy rozwoju zarodkowego: ruchy morfogenetyczne, indukcja embriologiczna, działanie genów, regulacja embriologiczna, degeneracja morfogenetyczna-apoptoza.
 9. Powstawanie narządów ostatecznych u zarodka ptaka.
 10. Tworzenie błon płodowych u ptaka i ich funkcje: pęcherzyk żółtkowy i krążenie żółtkowe, owodnia, omocznia i krążenie omoczniowe, kosmówka.
 11. Rozwój zarodkowy ssaka: okres zarodkowy i płodowy, przedimpalnatyjny i poimplantacyjny.
 12. Bruzdkowanie u zarodka ssaka: morula, blastula-blastocysta.
 13. Gastrulacja zarodka ssaka.
 14. Narządy pierwotne ssaka: cewka nerwowa, struna grzbietowa, ektoderma powierzchniowa, somity, nefrotomy, dwublaszkowa mezoderma boczna.
 15. Organogeneza u zarodka ssaka – powstawanie sklerotomów, dermatomów, miotomów i ich różnicowanie w narządy ostateczne, powstawanie nerki z nefrotomów, różnicowanie ektodermy powierzchniowej i neuroektodermy (powstawanie mózgowia, rdzenia kręgowego, zwojów nerwowych), rozwój układu pokarmowego z endodermy, rozwój naczyń krwionośnych i serca ssaka.
 16. Błony płodowe i ich funkcje u ssaka: pęcherzyk żółtkowy (pierwotny i ostateczny) i krążenie żółtkowe, tworzenie owodni , kosmówka i jej typy, omocznia i krążenie omoczniowe. Budowa sznura pępowinowego, bliźnięta jednojajowe i dwujajowe.
 17. Typy macic: podwójna, dwudzielna, dwurożna, prosta.
 18. Implantacja u ssaka: powierzchowna, śródmiąższowa, sposoby umiejscowienia blastocysty w jamie macicy-przyczepienia (środkowe, mimośrodkowe), orientacje tarczki zarodkowej (mezometrialna, antymezometrialna, ortomezometrialna). Hormonalne przygotowanie macicy do implantacji i przebieg implantacji.
 19. Łożysko, klasyfikacja łożysk (żółtkowe, żółtkowo-kosmówkowe, kosmówkowo-omoczniowe), łożysko rzekome-nieinwazyjne, łożysko prawdziwe-inwazyjne, łożysko rozproszone, liścieniowate, popręgowe, tarczowe.
 20. Typy łożysk ze względu na barierę łożyskową: łożysko nabłonkowo-kosmówkowe, łączno-komówkowe, krwio-kosmówkowe, krwio-śródbłonkowe.
 21. Funkcje łożyska: odżywcza, oddechowa, wydalnicza, dokrewna, immunologiczna, łożysko fruktogenne i glikogenne.
 22. Łożysko świni
 23. Łożysko konia
 24. Łożysko przeżuwaczy
 25. Łożysko mięsożernych
 26. Układ pokarmowy: budowa i funkcje wątroby oraz trzustki.
 27. Układ oddechowy – jama nosowa, gardło, krtań, tchawica, budowa płuca ( drzewo oskrzelowe i pęcherzykowe, wymiana gazowa, unaczynienie płuc).
 28. Układ wydalniczy: budowa nerki i typy nerek, nefron, aparat przykłębkowy, procesy powstawania moczu, drogi wyprowadzające mocz.
 29. Układ dokrewny: przysadka mózgowa, nadnercza, tarczyca, przytarczyce, szyszynka, jednokomórkowe gruczoły dokrewne.
 30. Powłoka wspólna ciała. Budowa i funkcje: skóry, włosa, gruczołów skórnych. Rozwój, budowa i funkcje gruczołu mlekowego, budowa histologiczna kopyta.
PROGRAM ĆWICZEŃ:
Mikroskop i wybrane metody badania histologicznego.
 1. Mikroskop świetlny
 2. Mikroskop kontrastowo-fazowy
 3. Mikroskop polaryzacyjny
 4. Mikroskop laserowy skanujący
 5. Mikroskopy elektronowe: transmisyjny i skaningowy
 6. Wybrane techniki histologiczne 
Polimorfizm komórkowy
 1. Krwinki czerwone ptaka (H+E)
 2. Komórka jajowa (H+E)
 3. Neuron gruszkowaty z kory móżdżku (AgNO3)
 4. Astrocyty włókniste (met. Colevijna)
 5. Izolowane komórki mięśnia gładkiego (H+E)
Nabłonki jednowarstwowe
 1. Granice komórkowe (AgNO3)
 2. Nabłonek jednowarstwowy płaski z tylnej powierzchni rogówki (H+E)
 3. Śródbłonek naczynia włosowatego ( H+E)
 4. Nabłonek jednowarstwowy brukowy z pęcherzyków tarczycy (H+E)
 5. Nabłonek jednowarstwowy walcowaty z kosmka jelitowego (H+E)
 6. Elektronogram rąbka prążkowanego.

ZALICZENIE TESTOWE (Mikroskop i wybrane metody badania histologicznego, Polimorfizm komórkowy, Nabłonki jednowarstwowe)

Nabłonki wielowarstwowe i gruczoły
 1. Nabłonek wielorzędowy migawkowy z tchawicy (H+E)
 2. Nabłonek wielowarstwowy płaski z przedniej powierzchni rogówki (H+E)
 3. Nabłonek wielowarstwowy brukowy z moczowodu (H+E)
 4. Gruczoł potowy (H+E)
 5. Gruczoł łojowy (H+E)
Tkanki łączne właściwe
 1. Tkanka łączna galaretowata ( H+E)
 2. Tkanka łączna włóknista luźna ( H+E)
 3. Melanofory w skórze żaby
Tkanki łączne właściwe
 1. Schemat tkanki siateczkowej
 2. Tkanka łączna tłuszczowa ( Sudan III )
 3. Tkanka łączna tłuszczowa po wypłukaniu tłuszczu alkoholem (H+E)
 4. Tkanka łączna włóknista zwarta o utkaniu regularnym – ścięgno (H+E)
ZALICZENIE TESTOWE (Nabłonki wielowarstwowe i gruczoły, Tkanki łączne właściwe)
Tkanki łączne oporowe: chrzęstne i kostna
 1. Tkanka chrzestna szklista (H+E)
 2. Tkanka chrzestna sprężysta (orceina)
 3. Tkanka chrzestna włóknista (H+E)
 4. Szlif kostny poprzeczny
 5. Szlif kostny podłużny
Krew i szpik kostny
 1. Rozmaz krwi konia (May - Grünwald)
 2. Megakariocyty i normoblasty ze szpiku kostnego(H+E)
 3. Przeciętne liczby dotyczące elementów morfotycznych krwi człowieka i niektórych zwierząt domowych.

Tkanki mięśniowe: poprzecznie prążkowana szkieletowa i gładka

 1. Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana szkieletowa (hematoksylina żelazista)
 2. Pola włókienek mięśniowych (H+E)
 3. Elektronogram sarkomeru.
 4. Tkanka mięśniowa gładka z jelita (H+E)

ZALICZENIE TESTOWE (Tkanki łączne oporowe: chrzęstne i kostna, Krew i szpik kostny, Tkanki mięśniowe: poprzecznie prążkowana szkieletowa i gładka)

Tkanka mięśniowa sercowa
 1. Mięsień sercowy - kardiocyty (hematoksylina żelazista)
 2. Schemat elektronogramu kardiocytów
 3. Elektronogram wstawki
 4. Komórki układu przewodzącego serca (hematoksylina żelazista)
Tkanka nerwowa
 1. Neuron korzonkowy z rdzenia kręgowego (fiolet krezolu) 
 2. Neuron zwojowy (fiolet krezylu)
 3. Przekrój poprzeczny osłonek mielinowych.
 4. Elektronogram osłonki mielinowej
 5. Krzyże Ranviera ( AgNO3)
Tkanka glejowa
 1. Glej ependymalny z rdzenia kręgowego (fiolet krezylu)
 2. Astrocyty włókniste (met. immunohistochemiczna na GFAP)
 3. Oligodendroglej – glej skąpowypustkowy (AgNO3)
 4. Schemat mikrogleju
ZALICZENIE TESTOWE (Tkanka mięśniowa sercowa, Tkanka nerwowa, Tkanka glejowa)
Zakończenia nerwowe
 1. Ciałko nerwowe blaszkowate (Vater-Pacciniego)
 2. Schemat wrzeciona mięśniowego
 3. Schemat elektronogramu płytki ruchowej
 4. Elektronogram synapsy aksodendrytycznej
Układ krwionośny
 1. Tętnica typu mięśniowego (H+E)
 2. Tętnica typu mięśniowego (orceina)
 3. Tętnica typu sprężystego (orceina)
 4. Tętnica i żyła (H+E)
 5. Żyła udowa psa z zastawkami (H+E)
 6. Elektronogram naczynia włosowatego
Układ chłonny - limfatyczny
 1. Grudki chłonne z migdałka (H+E)
 2. Węzeł chłonny królika (H+E)
 3. Węzeł chłonny świni (H+E)
 4. Śledziona konia (H+E)
 5. Torba kloacza ptaka - bursa Fabricii (H+E)
 6. Grasica młodej krowy (H+E)
ZALICZENIE TESTOWE (Zakończenia nerwowe, Układ krwionośny, Układ chłonny – limfatyczny)
Układ pokarmowy - jama ustna
 1. Warga psa (H+E)
 2. Brodawka nitkowata kota (H+E)
 3. Brodawka liściasta świni (H+E)
 4. Brodawka grzybowata świni (H+E)
 5. Brodawka okolona krowy (H+E)
 6. Schemat budowy zęba
Temat: Ślinianki
 1. Ślinianka przyuszna krowy (H+E)
 2. Ślinianka podjęzykowa świni (H+E)
 3. Ślinianka podżuchwowa konia (H+E)
Przełyk i przedżołądki przeżuwaczy
 1. Przełyk świni (H+E)
 2. Żwacz krowy (H+E)
 3. Czepiec krowy (H+E)
 4. Księgi krowy (H+E)

ZALICZENIE TESTOWE (Układ pokarmowy - jama ustna, Temat: Ślinianki, Przełyk i przedżołądki przeżuwaczy)

Żołądki ptaka i żołądek właściwy ssaka
 1. Żołądek gruczołowy ptaka (H+E)
 2. Żołądek mięśniowy ptaka (H+E)
 3. Część denna żołądka świni (H+E)
Jelita cienkie i grube
 1. Dwunastnica świni (H+E)
 2. Jelito czcze konia (H+E)
 3. Jelito biodrowe świni (H+E)
 4. Okrężnica świni (H+E)
Duże gruczoły przewodu pokarmowego
 1. Wątroba świni (H+E)
 2. Wątroba konia (H+E)
 3. Trzustka krowy (H+E)

ZALICZENIE TESTOWE (Żołądki ptaka i żołądek właściwy ssaka, Jelita cienkie i grube, Duże gruczoły przewodu pokarmowego)

Układ oddechowy
 1. Okolica oddechowa jamy nosowej (H+E)
 2. Tchawica królika (H+E)
 3. Płuco świni (H+E)
 4. Schemat przegrody między dwoma sąsiadującymi pęcherzykami płucnymi.
Układ moczowy
 1. Nerka konia (H+E)
 2. Schemat budowy nefronu.
 3. Elektronogram błony filtracyjnej.
 4. Moczowód królika (H+E)
Układ rozrodczy męski
 1. Jądro z najądrzem królika (H+E)
 2. Nasieniowód buhaja (H+E)
 3. Prącie królika (H+E)
Układ rozrodczy żeński
 1. Jajnik świni (H+E)
 2. Jajowód świni (H+E)
 3. Macica królika (H+E)
ZALICZENIE TESTOWE (Układ oddechowy, Układ moczowy, Układ rozrodczy męski i żeński)
Gruczoły endokrynowe
 1. Przysadka mózgowa krowy (azan)
 2. Nadnercze krowy (azan)
 3. Tarczyca konia (H+E)
Powłoka wspólna ciała
 1. Skóra świni (H+E)
 2. Włos - przekrój poprzeczny (H+E)
 3. Ściana rogotwórcza kopyta konia (H+E)
 4. Gruczoł mlekowy krowy (H+E)
Zapraszamy na stronę internetową Zakładu: http://www.histologia.up.lublin.pl/

« wstecz