Nauka

  • UP
  • Nauka
Dział Nauki

Dział Nauki

Uczelnia każdego roku realizuje ponad 70 projektów w ramach programów Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Edukacji i Nauki.
Zobacz więcej
Biuro Projektów Międzynarodowych

Biuro Projektów Międzynarodowych

Zapewnia wsparcie w zakresie pozyskiwania oraz realizacji międzynarodowych projektów finansowanych m.in. w ramach Programów Ramowych Komisji Europejskiej, międzynarodowych konkursów NCN i NCBiR, NAWA.
Zobacz więcej
Ewaluacja Nauki i Nadawanie Stopni Naukowych

Ewaluacja Nauki i Nadawanie Stopni Naukowych

Rady Dyscyplin Naukowych, Ewaluacja nauki, Nadawanie stopni naukowych.
Zobacz więcej
Aparatura badawcza

Aparatura badawcza

System zarządzania aparaturą badawczą Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Wypożycz sprzęt, którego potrzebujesz od innej jednostki Uczelni.
Zobacz więcej
Biblioteka

Biblioteka

Księgozbiór Biblioteki liczy ponad 390 000 woluminów książek, czasopism i zbiorów specjalnych. W zbiorach elektronicznych znajdują się bazy danych, e-książki, e-czasopisma oraz inne publikacje.
Zobacz więcej
Repozytorium Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Repozytorium Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Repozytorium instytucjonalne, które za cel stawia sobie upowszechnienie dorobku naukowego pracowników uczelni i promowanie badań naukowych prowadzonych na UP w Lublinie.
Zobacz więcej
OpenUP - Otwarty Portal Wiedzy

OpenUP - Otwarty Portal Wiedzy

Systemem Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Zobacz więcej
Wydawnictwo

Wydawnictwo

Wydawnictwo oprócz podręczników i monografii publikuje czasopisma naukowe z wieloletnią tradycją. Dostępne są one teraz także na portalu internetowym wyposażonym w system redakcji elektronicznej.
Zobacz więcej
Patenty i prawa ochronne

Patenty i prawa ochronne

Patenty na wynalazki oraz prawa ochronne na wzory użytkowe - prawa wyłączne udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.
Zobacz więcej
Lokalna Komisja Etyczna

Lokalna Komisja Etyczna

Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.
Zobacz więcej
Stacje dydaktyczno-badawcze

Stacje dydaktyczno-badawcze

Zlokalizowane są w miejscach, które odzwierciedlają warunki przyrodnicze makroregionu środkowowschodniego Polski, przez co stwarzają dogodne warunki do prac badawczych.
Zobacz więcej
Gospodarstwa Doświadczalne

Gospodarstwa Doświadczalne

Prowadzą działalność naukowo-badawczą oraz aplikują osiągnięcia naukowe do praktyki rolniczej. Cztery gospodarstwa zajmują powierzchnię ponad 1600 ha użytków rolnych.
Zobacz więcej
Strategia rozwoju – IDUB

Strategia rozwoju – IDUB

Strategia rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (UPL) na potrzeby przygotowania do udziału w konkursie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”
Zobacz więcej
Konferencje

Konferencje

Wykaz aktualnych sympozjów i konferencji naukowych (ogólnopolskich, międzynarodowych) organizowanych przez Uniwersytet.
Zobacz więcej
Lubelski Festiwal Nauki

Lubelski Festiwal Nauki

Jeden z największych festiwali naukowych w kraju, którego głównym celem jest upowszechnianie, promowanie oraz popularyzowanie nauki i badań naukowych.
Zobacz więcej