czarna wstążka żałobna

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość,
iż 17 października 2023 r. zmarł

Śp. Janusz Parakowski

wieloletni Pracownik Katedry Mikrobiologii Weterynaryjnej i Dziekanatu Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia
Dziekan, Kolegium Wydziału, Pracownicy i Studenci Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 23 października o godz. 13
w kaplicy cmentarnej przy ulicy Lipowej w Lublinie.