Zmarł Pan Profesor Jan Franciszek Żmudziński

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Absolwenta naszego Wydziału

ś.p. Pana Profesora Jana Franciszka Żmudzińskiego

Łączymy się w bólu z Rodziną i Bliskimi Pana Profesora

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 5 lipca o godzinie 13 w Kościele p.w. Świętej Rodziny w Puławach

Społeczność akademicka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie