Zaproszenie na konferencję naukowo-historyczną „Historia awiopatologii polskiej w latach 2002-2022”