Zaproszenie na konferencję naukowo-historyczną “Historia awiopatologii polskiej w latach 2002-2022”