Studencie/Studentko

Zapraszamy na Panele z Pracodawcami

Regularnie, klika razy w semestrze zapraszamy dla Ciebie przedstawicieli pracodawców, którzy przedstawią działalność swojej firmy oraz odpowiedzą na nurtujące Cię pytania.

Taka interakcja będzie dla Ciebie doskonałym sposobem na poznanie firm o różnej wielkości i różnych profilach działalności. Dowiesz się o specyfice pracy na określonych stanowiskach, wymaganiach stawianych kandydatom, procesie rekrutacji, możliwościach rozwoju osobistego oraz ścieżkach kariery.

Na spotkaniach uzyskasz informacje, których nie znajdziesz na stronach internetowych firmy czy też w jej broszurach informacyjnych. Pracodawców reprezentują osoby odpowiedzialne za HR, od których zależy rekrutacja pracowników. Możecie porozmawiać o ofertach praktyk zawodowych, staży lub pracy. Zatem nie zapomnij i weź na spotkanie swoje CV.

Wstęp wolny!

Najbliższe spotkanie:
data: 17 marca 2023 r.  (piątek)
godzina: 9.00 – 12.00
miejsce:  Centrum Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Przyrodniczego w  Lublinie, ul. Głęboka 31,  Sala nr 308

Plan spotkania: 

9.00 – 9.10     przywitanie uczestników spotkania

9.10 – 9.50     prezentacja przygotowana przez Panią Annę Goniewicz — Specjalistę ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Panią Danutę Łęcicką- Grzywaczewską – HR Manager Firmy PZ CORMAY S.A.

9.50- 10.20     prezentacja przygotowana przez Panią Martę Sadłowską oraz Panią Jolantę Tkaczyk — Doradców EURES Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie  

10.20 – 11.00  prezentacja przygotowana przez Panią Katarzynę Golec –  Kierownika Działu Zaopatrzenia Firmy Laboratoria Natury Sp. z o.o.

11.00 – 12.00  dyskusja, sesja pytań i odpowiedzi, rozmowy rekrutacyjne — w kuluarach

Paneliści:

Anna Goniewicz- Specjalista ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Danuta Łęcicka- Grzywaczewska – HR Manager Firmy PZ CORMAY S.A.

Kilka słów o firmie PZ CORMAY S.A.:

  • to uznany polski producent wysokiej jakości odczynników diagnostycznych;
  • to dystrybutor światowej klasy aparatury medycznej – analizatorów stosowanych w laboratoriach;
  • to firma o ugruntowanej pozycji, istniejąca na rynku od ponad 35 lat;
  • to firma, która działa nie tylko na rynku krajowym, ale ma też Klientów w 150 krajach na świecie;

W Polsce nasz zespół składa się z około 200 osób pracujących w 3 lokalizacjach: Warszawa, Lublin, Marynin (Zakład Produkcyjny).

Katarzyna Golec –   Kierownik Działu Zaopatrzenia Firmy Laboratoria Natury  Sp. z o.o.

Zespół Laboratoria Natury ma wspólny cel – tworzenie innowacyjnych produktów, które wpierają jakość naszego życia. Oferujemy Klientom obsługę opartą na stabilnych relacjach biznesowych. „Naszym priorytetem i codzienną motywacją jest zostanie wiodącym na rynku producentem kontraktowym wysokiej jakości innowacyjnych suplementów diety, wyrobów medycznych i napojów funkcjonalnych” (źródło https://www.privatemanufacturing.eu/pl/laboratoria-natury/)

Doradcy EURES Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie: 

Marta Sadłowska- Doradca EURES oraz Jolanta Tkaczyk — Doradca EURES. Wydział Pośrednictwa Pracy WUP w Lublinie realizuje zadania związane z międzynarodowym  przepływem pracowników na terenie UE,  tj. pośrednictwem pracy w     ramach sieci Europejskich Służb Zatrudnienia i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń dla bezrobotnych.

Temat: “Mobilność na europejskim rynku pracy, czyli jak szukać pracy za   granicą. Europejski Portal Mobilności Zawodowej”.

Panele z pracodawcami organizowane są cyklicznie przez Biuro Karier w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”, zgodnie z wnioskiem nr POWR.03.05.00-00-Z232/17 w ramach: Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)