Wyróżnienie dla Pani dr Kingi Panasiuk-Flak za pracę doktorską

Z przyjemnością informujemy że w I edycji konkursu prac doktorskich i magisterskich Polskiego Towarzystwa Medycyny
Sądowej i Kryminologii i Archiwum Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii 2021/2022
2 miejsce zajęła dr Kinga Weronika Panasiuk – Flak za pracę pt. „Wielokierunkowa ocena pośmiertnych obrażeń postrzałowych
w aspekcie weterynaryjno – sądowym przy wykorzystaniu technik klasycznych, nowoczesnych metod obrazowania oraz technik
analitycznych”.  Promotorem  pracy  był dr hab. n. wet. dr n. prawnych Piotr Listos z Katedry Patomorfologii i Weterynarii Sądowej,
Wydziału   Medycyny   Weterynaryjnej,  Uniwersytetu  Przyrodniczego  w Lublinie.
Szczegóły na stronie Towarzystwa http://ptmsik.pl/
Gratulujemy wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów.