Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Wydziałowa Komisja ds. Kadr i Oceny Nauczycieli Akademickich

Dr hab. Mariola Bochniarz, prof. uczelni – przewodnicząca
Prof. dr hab. Jadwiga Jaworska-Adamu
Prof. dr hab. Krzysztof Szkucik
Prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk
Dr hab. Piotr Brodzki prof. uczelni
Dr hab. Witold Kędzierski prof. uczelni
Dr hab. Marek Bieńko
Dr hab. Sobczyńska-Rak