Wydziałowa Komisja ds. Dobrostanu Zwierząt

Skład Zespołu ds. Dobrostanu: 

dr hab. Łukasz Jarosz, prof. uczelni – przewodniczący
prof. dr hab. Renata Urban-Chmiel
dr hab. Aleksandra Sobczyńska-Rak
dr Jan Marczuk