Wydziałowa Komisja ds. Dobrostanu Zwierząt

Skład Wydziałowej Komisji do spraw Dobrostanu Zwierząt powołany przez Kolegium Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 9 lipca 2020 r. w składzie:

dr hab. Łukasz Jarosz, prof. uczelni – przewodniczący
prof. dr hab. Renata Urban-Chmiel
dr hab. Aleksandra Sobczyńska-Rak
dr Jan Marczuk