Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Komisje Wydziałowe

Zespół ds. strategii naukowej

Dr hab. M. Szczepanik, prof. Uczelni

Prof. dr hab Ł. Adaszek

Prof. dr hab. R. Urban Chmiel

Prof. dr hab. S. Winiarczyk

Prof. dr hab. L. Krakowski

Prof. dr hab. E. Tomaszewska

Dr hab. U. Kosior Korzecka, prof Uczelni

Dr hab. D. Stępień Pyśniak, prof. Uczelni

Dr hab. M. Dec, prof. Uczelni

Dr hab. S. Muszyński, prof. Uczelni

Zespół ds. wymiany międzynarodowej i krajowej

Dr hab. M. Kapica

Prof. dr hab. M. Arciszewski

dr hab. R. Dąbrowski, prof. Uczelni

dr hab. W. Łopuszyński, prof. Uczelni

Dr hab. S. Gnat, prof. Uczelni

Dr hab. M. Wójcik, prof. Uczelni

Dr hab. M. Tatara

Dr hab. B. Łebkowska Wieruszewska, prof. Uczelni

Zespół ds. monitorowania aktywności publikacyjnej pracowników

Dr hab. M. Bochniarz, prof. Uczelni

Prof. dr hab J. Jaworska Adamu

Prof. dr hab. K. Szkucik

Prof. dr hab K. Tomczuk

Prof. dr hab. A. Sopińska

Prof. dr hab. A. Wernicki

Dr hab. P. Brodzki, prof. Uczelni

Dr hab. M. Bieńko, prof. Uczelni

Dr hab. A. Sobczyńska Rak

Zespół ds. funduszy

Dr hab. Ł. Kurek

Prof. dr hab. C. Kowalski

Dr hab. W. Kędzierski, prof. Uczelni

Dr hab. R. Radzki, prof. Uczelni

Dr hab. A. Śmiech, prof. Uczelni

Dr hab. Ł. Jarosz, prof. Uczelni

Dr hab. A. Zacharko-Siembida

Dr hab. I. Taszkun

Dr hab. T. Szponder

Zespół ds. kontroli jakości

Dr hab P. Listos, prof. Uczelni

Prof. dr hab I. Balicki

Prof. dr hab. Z. Grądzki

prof. dr hab. I. Polkowska

dr hab. K. Lutnicki, prof. Uczelni

Dr hab. A. Burmańczuk, prof. Uczelni

Dr hab M. Szczubiał, prof. Uczelni

Dr hab. J. Wessely Szponder, prof. Uczelni

Dr hab. S. Kowalik, prof. Uczelni

Zespół ds. ewaluacji dyscypliny Przygotowanie raportu do ewaluacji

Dr hab. R. Pyz Łukasik

Prof. dr hab J. Valverde Piedra

Dr hab. L. Guz, prof. Uczelni

Dr hab. A. Nowakiewicz, prof. Uczelni

dr hab. J. Madany

Dr hab. A. Brodzki

Dr hab. A. Marek, prof. Uczelni

Dr hab. A. Puchalski, prof. Uczelni

Dr hab. Paszkiewicz, prof. Uczelni