Kolegium wydziału

Skład Kolegium Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 1. dr hab. Iwona PUZIO – DZIEKAN
 2. prof. dr hab. Marta KANKOFER – PRODZIEKAN
 3. dr hab. Aneta NOWAKIEWICZ, prof. uczelni – PRODZIEKAN
 4. prof. dr hab. Marcin ARCISZEWSKI
 5. dr hab. Roman DĄBROWSKI, prof. uczelni
 6. prof. dr hab. Zbigniew GRĄDZKI
 7. dr hab. Witold KĘDZIERSKI, prof. uczelni
 8. dr hab. Urszula KOSIOR-KORZECKA, prof. uczelni
 9. prof. dr hab. Jose VALVERDE-PIEDRA
 10. dr hab. Wojciech ŁOPUSZYŃSKI, prof. uczelni
 11. dr hab. Jacek MADANY
 12. prof. dr hab. Izabela POLKOWSKA
 13. dr hab. Marek SZCZUBIAŁ, prof. uczelni
 14. dr hab. Waldemar PASZKIEWICZ, prof. uczelni
 15. prof. dr hab. Łukasz ADASZEK 
 16. prof. dr hab. Krzysztof TOMCZUK
 17. prof. dr hab. Renata URBAN-CHMIEL
 18. dr Michał GONDEK
 19. dr Małgorzata MATYSEK
 20. dr Krzysztof PUK
 21. mgr inż. Roman LALAK
 22. Wiktoria KOCÓJ
 23. Martya CHĘĆ
 24. Karolina PYZIA