Kolegium wydziału

Skład Kolegium Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 1. dr hab. Iwona PUZIO – DZIEKAN
 2. prof. dr hab. Marta KANKOFER – PRODZIEKAN
 3. dr hab. Aneta NOWAKIEWICZ, prof. uczelni – PRODZIEKAN
 4. prof. dr hab. Marcin ARCISZEWSKI
 5. dr hab. Roman DĄBROWSKI, prof. uczelni
 6. prof. dr hab. Zbigniew GRĄDZKI
 7. dr hab. Witold KĘDZIERSKI, prof. uczelni
 8. dr hab. Urszula KOSIOR-KORZECKA, prof. uczelni
 9.  prof. dr hab. Cezary KOWALSKI
 10. dr hab. Jacek MADANY
 11. prof. dr hab. Izabela POLKOWSKA
 12. dr hab. Marek SZCZUBIAŁ, prof. uczelni
 13. prof. dr hab. Krzysztof SZKUCIK
 14. prof. dr hab. Andrzej WERNICKI
 15. prof. dr hab. Stanisław WINIARCZYK  
 16. prof. dr hab. Krzysztof TOMCZUK
 17. dr Michał GONDEK
 18. dr Małgorzata MATYSEK
 19. dr Krzysztof PUK
 20. mgr Wiesław SITKOWSKI
 21. mgr inż. Roman LALAK
 22. Wiktoria KOCÓJ
 23. Martya CHĘĆ
 24. Bartłomiej SZYMCZAK