10.06.2023 r. w Centrum Kongresowym miało miejsce uroczyste wręczenie dyplomów lekarza weterynarii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Uroczystości przewodniczyła Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej dr hab. Iwona Puzio, prof. Uczelni.

Słowo do absolwentów skierowali: Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk oraz Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki dr hab. Urszula Kosior – Korzecka, prof. Uczelni.

Tradycyjnie podczas uroczystego rozdania dyplomów, ma miejsce wygłoszenie ostatniego wykładu, wieńczącego czas studiów. Wykład wygłosił prof. dr hab. Krzysztof Szkucik, pt.: „Jakość zdrowotna produktów pozyskiwanych od ślimaków”.

Po uroczystym ślubowaniu lekarza weterynarii zostały wręczone dyplomy oraz nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia w trakcie studiów.

Uroczystość zakończyła się Gaudeamus igitur a tuż po nim w radosnym geście zostały rzucone birety.

Życzymy wielu sukcesów i dalszego rozwoju.

Galeria
Zobacz
Zdjęcia: Alicja Jaroszewska /DRiP