4 października 2021 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla studentów I roku kierunku weterynaria prowadzonego w języku angielskim z Prodziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej prof. dr hab. Martą Kankofer, przedstawicielami Biura Rekrutacji i Promocji Kształcenia oraz Samorządu Studenckiego.

Studenci zostali poinformowani o rozkładzie zajęć, akademikach i warunkach studiowania w UP w Lublinie, a także dostali odpowiedzi na pytania dotyczące organizacji roku akademickiego 2021/2022.

Profesor M. Kankofer zachęcała do zapoznania się z planem studiów na cały okres kształcenia, aby mogli zobaczyć swoją perspektywę edukacyjną oraz do zapoznania się z prawami i obowiązkami studentów, które są zamieszczone w Regulaminie Studiów. Prodziekan życzyła zadowolenia z wybranego kierunku i zadeklarowała, że kadra Wydziału dołoży wszelkich starań, by poziom kształcenia i zadowolenia ze studiowania był wysoki.

Po spotkaniu studenci wyruszyli na zwiedzanie kampusu ze studentami IV roku kierunku weterynaria Agnieszką Klisz i Karolem Opiłą oraz pracownikiem Biura Rekrutacji i Promocji Kształcenia Katarzyną Krzaczkowską, a także dostali zestawy powitalne przygotowane przez Biuro Rekrutacji i Promocji Kształcenia.

Życzymy nowo przyjętym studentom dużo satysfakcji i powodzenia w zdobywaniu wiedzy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Fot. Katarzyna Krzaczkowska/BRiPK