Realizacja zajęć dydaktycznych w semestrze letnim

Szanowni Państwo
Pracownicy i Studenci
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
 

W związku z Zarządzeniem JM Rektora nr 18 z dn. z dnia 10 lutego  2021 r. (http://bip.up.lublin.pl/files/biurorektora/2021/018/18.pdf) możliwe jest prowadzenie wybranych zajęć dydaktycznych w formie tradycyjnej w budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021.

W związku z powyższym w wyznaczonych tygodniach i dniach zgodnie z podanym grafikiem  realizowane będą zajęcia  w formie tradycyjnej. Jednocześnie w trakcie tygodni praktycznych będzie realizowana część zajęć zdalnych ( w rozkładach zajęć zaznaczone kolorem żółtym). Szczegółowe rozkłady zajęć dla poszczególnych roczników, realizowanych w trakcie tygodni praktycznych znajdują się w podanych poniżej linkach.

 Zajęcia w pozostałych tygodniach semestru letniego prowadzone są w dalszym ciągu w formie zdalnej zgodnie z rozkładem zajęć zamieszczonym na stronie dziekanatu (https://up.lublin.pl/2353/) .

Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w ścisłym reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi GIS oraz  Środowiskowymi wytycznymi dotyczącymi działalności uczelni w roku akademickim 2020/21 w związku ze stanem epidemii w Polsce.

Studenci Wydziału proszeni są o ponadto o zachowanie reżimu sanitarnego i dystansu społecznego przy przemieszczaniu się do budynków uczelni oraz w przerwach między zajęciami dydaktycznymi.

Studenci, którzy chcieliby skorzystać z zakwaterowania w domach studenckich mogą się kontaktować z Biurem Domów Studenckich nr tel. 81 441 14 80, 81 441 14 91.