W dniu 5 lipca odbyło się seminarium zorganizowane przez Studenckie Koło Analityków Weterynaryjnych działające pod opieką dr hab. Joanny Wessely-Szponder, profesor uczelni.

Gościem honorowym wydarzenia był Profesor Miguel Viñas z Wydziału Medycznego Uniwersytetu w Barcelonie – kierownik Department of Pathology and Experimental Therapeutics Medical School University of Barcelona, mikrobiolog, światowej klasy ekspert w dziedzinie badania właściwości i biomedycznych zastosowań peptydów przeciwdrobnoustrojowych.

Wizyta Profesora związana była z pełnieniem przez Niego funkcji zagranicznego recenzenta pracy doktorskiej  lek. wet. Joanny Zdziennickiej  (promotor dr hab. Joanna Wessely-Szponder, prof. uczelni). Na seminarium wygłosił wykład „The Future of Antibiotic Therapy: Alternatives and Perspectives”.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście – w tym członkowie działającego na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Koła Naukowego Chorób Zwierząt Łownych i Wolno Żyjących – wraz z opiekunem dr Zbigniewem Bełkotem. Mgr Beata Drzewiecka wygłosiła wykład zatytułowany „Properties of porcine antimicrobial extract (AMPNE)”.

Wizyta zagranicznego gościa jest efektem współpracy prowadzonej od 2018 r. przez dr hab. Wessely-Szponder, profesora uczelni, dzięki której studenci mogą brać udział w międzynarodowych projektach badawczych.

Umowę o współpracy z Uniwersytetem w Barcelonie sformalizowano w 2020 r. Prof. Miguel Viñas koordynuje całość projektu, dr hab. Joanna Wessely-Szponder, prof. uczelni odpowiada za działania ze strony polskiej. W ramach istniejącej współpracy Joanna Wessely-Szponder trzykrotnie odwiedziła Uniwersytet w Barcelonie, a Prof. Viñas podczas poprzedniego pobytu w 2019 r. wygłosił wykład zatytułowany “Peptides Against Multidrug Resistant Bacteria: A Therapeutic Option?”.

Podczas wizyty w Hiszpanii w 2019 r. dr hab. Joanna Wessely-Szponder rozpoczęła wspólne badania nad właściwościami ekstraktu neutrofilowego, do których włączeni zostali studenci z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Doświadczenia te będą kontynuowane z użyciem aparatury dostępnej na Uniwersytecie w Barcelonie, szczególnie mikroskopu konfokalnego (CLSM) i mikroskopu sił atomowych (AFM). Otwiera to możliwość poszerzenia wiedzy o preparatach przeciwdroboustrojowych w zakresie ich oddziaływania na biofilm bakteryjny oraz na szczepy lekooporne w oparciu o metody fizykochemiczne i biochemiczne stosowane na Uniwersytecie w Barcelonie.

Uniwersytet w Barcelonie jest obecnie najlepszą uczelnią w Hiszpanii, zrzeszającą największą liczbę studentów, oferującą najszerszy i najbardziej wszechstronny zakres studiów, gdzie liczba i jakość realizowanych programów badawczych stawia ten uniwersytet w ścisłej czołówce uczelni europejskich.

Opracowanie: Joanna Wessely-Szponder
Zdjęcia: Joanna Wessely-Szponder i Dominika Nguyen Ngoc