16 grudnia 2022 r. Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk wręczył prof. dr. hab. Stanisławowi Winiarczykowi akt powołania na stanowisko dyrektora Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Profesor Stanisław Winiarczyk jest kierownikiem Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie.

Gratulujemy!

fot. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi