30 czerwca 2023r. zarejestrowane zostało Polskie Towarzystwo Badań Nad Wirusami Mikroorganizmów.  Jednym z członków zarządu oraz członków założycieli jest prof. dr hab. Renata Urban-Chmiel z Katedry Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, natomiast członkiem komisji rewizyjnej została wybrana dr Ewelina Pyzik z tej samej katedry.

Dłoń w niebieskiej rękawiczce trzyma szkiełko laboratoryjne z wirusami
Prezesem zarządu i jednym z głównych członków założycieli jest prof. dr hab. Alicja Węgrzyn z Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Biologii, Katedra Biologii Molekularnej

W skład prezydium wchodzą również:

prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn – Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Krystyna Dąbrowska – Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN

dr n. med. Bartłomiej Grygorcewicz– Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej

dr hab. Robert Czajkowski, prof. UG – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny

dr hab. Magdalena Płotka– Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

Nadzór nad organizacją sprawuje prezydent miasta Gdańsk, gdzie Polskie Towarzystwo Badań Nad Wirusami Mikroorganizmów ma swoją siedzibę.

Głównym celem towarzystwa jest działanie na rzecz rozwoju badań związanych z wirusami mikroorganizmów oraz badań pokrewnych. Organizacja skupiać się będzie również na popularyzacji wiedzy z zakresu szeroko rozumianej biologii wirusów mikroorganizmów.

W ramach działalności towarzystwa organizowane są sympozja bakteriofagowe. W tym roku planowane jest już II Sympozjum Bakteriofagowe w dniach 7-9 września 2023r., na które zapraszają wraz z Przewodniczącą towarzystwa – prof. Alicją Węgrzyn – wszyscy członkowie prezydium. Miejscem obrad będzie Główna Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego mieszcząca się na terenie kampusu Uniwersytetu Gdańskiego przy ulicy Wita Stwosza 53.

Wszelkie informacje na temat rejestracji oraz warunków udziału w sympozjum dostępne są na stronie pod linkiem: https://bakteriofagi.com/

Link do strony PTBnWM: https://rejestr.io/krs/1044510/polskie-towarzystwo-badan-nad-wirusami-mikroorganizmow