Konferencja pt. “Akwarystyka i terrarystyka weterynaryjna – studenci dla studentów”

20 maja 2023 r. odbędzie się Konferencja pt. “Akwarystyka i terrarystyka weterynaryjna – studenci dla studentów”
Konferencja będzie forum wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu akwarystyki i terrarystyki. Podczas Konferencji będzie można wysłuchać referatów przygotowanych przez studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej uczęszczających na fakultety: Akwarystyka (odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Leszek Guz, prof. uczelni), Herpetologia i terrarystyka (odpowiedzialna za przedmiot: dr Marta Demkowska-Kutrzepa) i Choroby bezkręgowców wodnych (odpowiedzialna za przedmiot: dr Monika Roczeń-Karczmarz).