International Society of Education in Animal Sciences

Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie zaprasza pracowników, doktorantów oraz studentów  wydziału do członkostwa w niezależnym międzynarodowym towarzystwie ISEAS – International Society of Education in Animal Sciences.

Niezależne towarzystwo non-profit ISEAS zostało zarejestrowane w Hiszpanii w 2020 roku, a inicjatorem jego założenia była  prof. Asta Tvarijonaviciute z InterLab UMU, University of Murcia, Hiszpania, z którą KiKRZ współpracuje od 2013 roku. To właśnie Jej kilkuletnie usilne starania i rozpoznawalność na polu międzynarodowym przyczyniły się do powstania towarzystwa ISEAS. Początkowo towarzystwo liczyło 20 członków, jednakże w miarę upływu lat i aktywności jej uczestników, liczba ta znacznie się zwiększyła. Obecnie do towarzystwa należy 122 członków z różnych krajów, którzy aktywnie uczestniczą w realizacji głównych celów działalności ISEAS.

Działalność towarzystwa  skupia się głównie na międzynarodowej wymianie doświadczeń w procesie nauczania studentów weterynarii między nauczycielami akademickimi, jak też wymianie doświadczeń w zakresie działalności naukowej. Wspomniana wyżej współpraca realizowana jest m.in. poprzez comiesięczne warsztaty odbywające się on-line z wykorzystaniem różnych platform przeznaczonych do komunikacji, jak też organizowane co dwa lata kongresy. Jak dotąd, przywołane wyżej kongresy odbywały się w Uniwersytetach mieszczących się w miastach takich jak Evora (Portugalia), Murcia (Hiszpania) oraz Zagreb (Chorwacja). Kolejne, czwarte już spotkanie członków ISEAS planuje się zorganizować w 2025 roku w naszym mieście, Lublinie. Jej głównym organizatorem będzie Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt, z uwagi na obecność jej pracowników w zarządzie towarzystwa.

Mając powyższe na uwadze, już dzisiaj zapraszamy Państwa do członkostwa w ISEAS oraz uczestnictwa w kongresie, który niewątpliwie zaowocuje wymianą doświadczeń pomiędzy jego uczestnikami na różnych obszarach, w tym dydaktycznych i naukowych, jak również nawiązaniem kontaktów międzynarodowych z dydaktykami i pracownikami naukowymi, którzy do nas przyjadą z różnych  ośrodków uniwersyteckich.

Link do strony www towarzystwa znajduje się poniżej, a w przypadku jakichkolwiek pytań – pozostajemy do Państwa dyspozycji

https://internationalsocietyeducationanimalscience.com/