Spotkania z komisją akredytacyjną EAEVE

Szanowni Państwo,

Pracownicy i Studenci Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

W związku z odbywającą się aktualnie wizytą akredytacyjną The European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE), przewidziany został cykl spotkań pracowników, studentów i interesariuszy zewnętrznych z członkami komisji. Ponadto w dniu 22 kwietnia w godzinach 12:00-12:30 w Sali B Coll Vet (Akademicka 12) przewidziany jest również czas na indywidualne, poufne spotkanie, w którym może wziąć udział każdy z pracowników i studentów Wydziału

Dear Colleagues,

Employees and Students of the Faculty of Veterinary Medicine

In connection with the currently held accreditation visit of The European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE), a series of meetings between employees, students and external stakeholders with committee members has been planned.

 In addition, on April 22, between 12.00-12.30 in Room B Coll Vet (Akademicka 12), there is also time for an individual, confidential meeting, in which each of the employees and students of the Faculty can participate