Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem działalności

Lublin dn. 15.03.2021 r.

Na podstawie art. 32 c. pkt. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1792 z późn. zm.) podaje się do wiadomości poniższy komunikat:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin informuje, że w 2020 roku, podczas realizacji czynności związanych ze stosowaniem w pracowni rentgenowskiej, zlokalizowanej w budynku Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych przy ul. Głębokiej 30, 20-950 Lublin, nie odnotowano przekroczenia dawek granicznych dla pracowników i osób z ogółu ludności.

Z uwagi na powyższe stwierdza się, że prowadzona przez pracownię rentgenowską działalność w zakresie narażenia nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie informuje również, że prowadzona w pracowni rentgenowskiej działalność związana z narażeniem, nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.