Realizując Art. 32 c. pkt 2 Prawa Atomowego podaje się do wiadomości poniższy komunikat:

Informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko oraz nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.

Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie