Immatrykulacja na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej odbędzie o godzinie 8.00, 3 października 2022 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Akademickiej 15.

Informacje dla studentów I roku
Zobacz