Szkolenie Łączone dla Osób Wykonujących Czynności Związane z Wykorzystaniem Zwierząt do Celów Naukowych lub Edukacyjnych dla studentów kierunku weterynaria

 

Studenci kierunku weterynaria

W związku z planowaną organizacją ,,Szkolenia Łączonego dla Osób Wykonujących Czynności Związane z Wykorzystaniem Zwierząt do Celów Naukowych lub Edukacyjnych’’ proszę wszystkich Studentów II, III, IV i V roku kierunku weterynaria o uczestnictwo w szkoleniu. Szkolenie jest bezpłatne a jego odbycie jest niezbędne do Państwa uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych z wykorzystaniem zwierząt. Szkolenie obejmuje łącznie 24 godziny i będzie się odbywać on-line w weekendy. Najbliższe planowane szkolenie odbędzie się w dn. 22-24.01. W tym terminie szkoleniem objęci byliby studenci V roku oraz III roku studiów niestacjonarnych. Dokładny harmonogram szkoleń zostanie zamieszczony na stronie Wydziału w najbliższych dniach.

 

HARMONOGRAM (PDF)