Zmienność genetyczna i morfologiczna dzikiej populacji wizona amerykańskiego (Neovisonvison) na granicy zasięgu inwazji.

Tytuł projektu: Zmienność genetyczna i morfologiczna dzikiej populacji wizona amerykańskiego (Neovisonvison) na granicy zasięgu inwazji.

 

Kierownik projektu: dr Marek Nieoczym, Katedra Zoologii i Ekologii Zwierząt

 

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, MINIATURA 4.

 

Cel projektu: Celem badań jest wstępna weryfikacja hipotezy o obniżeniu zmienności genetycznej dzikiej populacji wizona amerykańskiego (nazywanej norką amerykańską) zasiedlającego południowo-wschodnią część kraju. Zostanie również sprawdzona hipoteza podobieństwa populacji z tej części kraju z osobnikami występującymi na obszarze Polski północno-wschodniej, a w szczególności z populacją nadwiślańską. Nie wykluczono napływu osobników uciekających z ferm, które mogą przyczyniać się do wzrostu różnorodności genetycznej, jednak ten wpływ powinien być znacznie mniejszy niż w Polsce zachodniej ze względu na niewielką liczbę ferm. Zmienność morfologiczna wizona amerykańskiego zostanie określona na podstawie pomiarów długości i masy ciała zwierząt. Zwierzęta hodowlane charakteryzują się większymi rozmiarami niż osobniki dziko występujące. W wyniku naturalnej selekcji wolno żyjące osobniki będące potomkami uciekinierów upodabniają się w kolejnych pokoleniach pod względem wielkości i budowy ciała do naturalnych osobników. Badania prowadzone są we współpracy z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży, Zakładem Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Efekty projektu: Wykonanie badań genetycznych i morfologicznych umożliwi zrozumienie procesu kolonizacji nowych obszarów przez wizona amerykańskiego i pozwoli na przygotowanie wytycznych dotyczących ograniczania tempa ekspansji tego obcego gatunku inwazyjnego.Ponadto zostaną ustalone zagęszczenia dzikiej populacji wizona amerykańskiego na stawach rybnych Lubelszczyzny. Efektem podjętych działań będzie również ograniczenie presji drapieżnika na rodzimą faunę zasiedlającą zbiorniki śródlądowe.