Zmarł dr Zbyszek Blamowski

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 26 marca 2021 r. zmarł

 dr inż. Zbyszek K. Blamowski

 długoletni emerytowany pracownik

Katedry Fizjologii Roślin

Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ceniony nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń studentów.

 

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w dniu 31 marca 2021 r. o godz. 11:00

w kościele pw. św. Agnieszki w Lublinie ul. Kalinowszczyzna 62

 

Rodzinie i Bliskim Pana Doktora wyrazy głębokiego współczucia składają

 

Rektor i Senat

Pracownicy Zakładu Fizjologii i Biochemii Roślin

Dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 

Dziekan Wydziału Biologii Środowiskowej

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie