Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji

ogłasza

ZAPISY NA EGZAMIN TELC

Zapisy trwają do 20.05.2024 r.

Aby wziąć udział w egzaminie należy:

1) Dokonać wpłaty na konto UP w Lublinie
Bank Pekao S.A. 55 1240 5497 1111 0000 5011 6807
Z DOPISKIEM: EGZAMIN TELC plus język i poziom (np. EGZAMIN TELC ANGLIESKI B2)

w wysokości:

  • POZIOM B1 – 460 PLN*
  • POZIOM B2 – 530 PLN*
  • POZIOM C1 – 600 PLN*
  • POZIOM C2 – 660 PLN*

*Podana cena jest obowiązująca dla minimum 8 osób.

Do ceny egzaminu, w którym bierze udział 4-7 kandydatów doliczana jest opłata w wysokości 60 zł od osoby. Do ceny egzaminu, w którym bierze udział poniżej 4 kandydatów doliczana jest opłata w wysokości 120 zł od osoby. 

2) Dokonać rejestracji w Sekretariacie Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji (ul. Głęboka 28, pokój 242, II piętro) dostarczając dowód wpłaty. Podczas rejestracji można zgłaszać również pary na egzamin ustny.

Termin EGZAMINU pisemnego i ustnego:
15 czerwca 2024 r., godzina 9.00