Wzmacnianie populacji troci w rzekach Roztocza

Z przyjemnością informujemy, że Pan dr hab. Jacek Rechulicz, pracownik Katedry Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów Wydziału Biologii Środowiskowej uczestniczy w odbudowie populacji troci (Salmo trutta m. trutta). Jest On odpowiedzialny za odbiór materiału zarybieniowego i zarybienie tym gatunkiem rzeki Tanew. Troć jest wędrowną rybą łososiowatą. Dawniej występowała w wielu polskich rzekach, ale pogarszające się warunki środowiska, wzrost poziomu zanieczyszczeń, czy też przegradzanie cieków zaporami doprowadziły do zniszczenia wielu cennych tarlisk i w konsekwencji do znacznego zmniejszenia liczebności tego gatunku. Zarybienie trocią wykonywane jest w ramach współpracy z Instytutem Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie w ramach zadania „Zarybianie polskich obszarów morskich w 2022 r”. Miejscem odbioru materiału zarybieniowego był Ośrodek Hodowli Ryb Łososiowatych w Bondyrzu, a ryby do rzeki Tanew wypuszczono na odcinku rzeki w okolicy miejscowości Olchowiec i Borowiec. Przy zarybieniu obecni byli pracownicy Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego oraz wędkarze, którzy bardzo aktywnie włączyli się w pomoc przy wypuszczaniu ryb. To kolejna już „cegiełka” pracowników Wydziału w ochronę różnorodności biologicznej.