Projekt międzynarodowy we współpracy z Cosmetic Valley Association (Francja)

Z satysfakcją informujemy, że Uniwersytet Przyrodniczy będzie realizował projekt pt. Improve Interconnected innovation ecosystems supporting Actions for Citizen awareness and Twin Transition in the entire cosmetic value chain (ACTT4Cosmetics), który otrzymał dofinansowanie w konkursie HORIZON-EIE-2022 European Innovation Ecosystem. Koordynatorem inicjatywy jest Cosmetic Valley Association (Francja).

 

W przygotowaniu wniosku uczestniczyła prof. dr hab. Bożena Denisow, kierownik Katedry Botaniki i Fizjologii Roślin (WBŚ) oraz pracownicy Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii i Wydziału Inżynierii Produkcji.

 

Celem projektu jest stworzenie warunków i stymulowanie współpracy różnych interesariuszy sektora przemysłu kosmetycznego w Europie (firm, samorządów, klastrów, ośrodków naukowo-badawczych). Aktywność i mobilność grup roboczych w ramach konsorcjum będzie skupiała się m.in. na opracowaniu projektów o dużym stopniu innowacyjności. Działania będą dotyczyły każdego komponentu branży kosmetycznej (od surowca do produktu końcowego) i skoncentrują się na tematach: Digital transition; Green transition; Citizen and consumer awareness.

 

Działania grup roboczych będą dążyły od wprowadzenia rozwiązań innowacyjnych w zakresie pozyskiwania, projektowania i wdrażania nowych źródeł związków bioaktywnych do produkcji kosmetyków.

 

Metabolity we włoskach wydzielniczych (fot. A. Konarska)