Współpraca Wydziału Biologii Środowiskowej z Roztoczańskim Parkiem Narodowym

Z przyjemnością informujemy, że od 2022 roku pracownicy Katedry Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów Wydziału Biologii Środowiskowej wspólnie z Roztoczańskim Parkiem Narodowym realizują projekt dotyczący poprawy właściwości retencyjnych oraz zachowania różnorodności biologicznej Stawów Echo. W skład zespołu badawczego wchodzą prof. dr hab. Tomasz Mieczan – kierownik zespołu, dr hab. Jacek Rechulicz, dr Wojciech Płaska oraz dr Michał Niedźwiecki. Celem projektu jest ocena stanu ekologicznego flory i fauny Stawów Echo, charakterystyka właściwości fizyczno-chemicznych wód i osadów dennych oraz opracowanie wytycznych dotyczących gospodarowania wodą w kompleksie tych niezwykle cennych przyrodniczo zbiorników. Zagadnienie to jest niezwykle istotne w dobie nasilających się zmian klimatu i okresowo występujących deficytów wody. Z dotychczas przeprowadzonych badań wynika iż znaczne wahania poziomu wody wynikające z niedoboru opadów atmosferycznych powodują przyspieszenie procesu zarastania Stawów Echo. Obecny kształt misy zbiorników sprawia że przy niskich stanach wody znaczna część płycizn pozostaje bez wody, a jednym z potencjalnych kierunków utrzymania tych niezwykle cennych przyrodniczo siedlisk jest przeprowadzenie zabiegów renaturalizacyjnych, w tym „przebudowa” niektórych ze zbiorników. Uwzględniać będzie ona pogłębienie misy celem zmniejszenia dynamiki sukcesji i ich zarastania oraz wykonanie piętrzących urządzeń hydrotechnicznych. Przebudowa uwzględniać będzie także wykonanie nierównomiernych „zagłębień” w misie zbiorników w celu zachowania zdolności retencyjnych, zwiększenia różnorodności siedliskowej oraz  minimalizacji całkowitego ich zanikania przy niskich stanach wód.

Więcej o współpracy na antenie TVP Lublin, m.in. w Panoramie Lubelskiej: https://lublin.tvp.pl/66924383/1-marca-2023-g-830