Współpraca w ramach programu Erasmus+ – Staff Mobility for Teaching

 

W dniach 9-13 maja 2022 roku w Katedrze Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów Wydziału Biologii Środowiskowej gościliśmy prof. Bellę Japoshvili z Katedry Hydrobiologii i Ichtiologii Uniwersytetu w Tbilisi w Gruzji (Ilia State University).

 

 

Pani Profesor przeprowadziła cykl wykładów z zakresu ekologii, hydrobiologii i ochrony przyrody dla studentów kierunków: Ochrona Środowiska oraz Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, jak również wygłosiła wykład na zebraniu Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego – oddział Lublin. Jej wizyta odbyła się w ramach mobilności programu Erasmus+ (Staff Mobility for Teaching).

 

 

 

Podobna wizyta w uczelni partnerskiej w Tbilisi odbędzie się w czerwcu b.r., gdzie zajęcia dydaktyczne będzie prowadzić dr hab. Wojciech Pęczuła prof. UP. Rozwijająca się współpraca w zakresie dydaktyki ma szansę zaowocować wspólnymi przedsięwzięciami o charakterze naukowym ze względu na zbliżony profil badawczy obu jednostek.