Wizyta pracowników Katedry Botaniki i Fizjologii Roślin w Université de Tours oraz w Université de Orléans we Francji

W dniach 19 – 22.06.2023 prodziekan Wydziału Biologii Środowiskowej prof. dr hab. Bożena Denisow, dr hab. Mirosława Chwil, profesor uczelni (Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin) oraz prof. dr hab. Agnieszka Wójtowicz z Zakładu Inżynierii Procesowej (Wydział Inżynierii Produkcji) uczestniczyły w wizycie we Francji. Odbyły się spotkania z naukowcami i wizyty w laboratoriach w Université de Tours oraz w Université de Orléans. Przedstawiono potencjały badawcze zespołów oraz przedyskutowano obszary możliwej współpracy partnerskiej.