SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA EGZAMINU Z PRAKTYK ZAWODOWYCH

Biokosmetologia

studia I stopnia niestacjonarne

s. konferencyjna, ul. Akademicka 15

Data Godzina Nazwiska
09.09.2023 9.00-10.10 na litery D…-Z…

 

 

Biokosmetologia

studia I stopnia stacjonarne

s. konferencyjna, ul. Akademicka 15

Data Godzina Nazwiska
08.09.2023 9.00-10.00 na litery A…-Kon…
08.09.2023 10.00-11.00 na litery Ko…-Mie…
08.09.2023 11.00-12.00 na litery Mit…-Pi…
08.09.2023 12.00-13.00 na litery Po…-Szcz…
08.09.2023 13.00-13.55 na litery Szp…-Ż…

 

 

Biologia

studia I stopnia stacjonarne

s. konferencyjna, ul. Akademicka 15

Data Godzina Nazwiska
06.09.2023 10.00-11.15 na litery B…-Z…

 

 

Ochrona środowiska

studia I stopnia stacjonarne

s. konferencyjna, ul. Akademicka 15

Data Godzina Nazwiska
06.09.2023 9.00-9.25 na litery K…-P…

 

 

Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu

studia I stopnia stacjonarne

s. konferencyjna, ul. Akademicka 15

Data Godzina Nazwiska
07.09.2023 10.00-11.00 na litery A…-S…

 

 

Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

studia I stopnia stacjonarne

s. konferencyjna, ul. Akademicka 15

Data Godzina Nazwiska
07.09.2023 9.00-9.35 na litery B…-Ż…