Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia EGZAMINU Z PRAKTYK ZAWODOWYCH

Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

studia I stopnia stacjonarne

s. konferencyjna, ul. Akademicka 15

Data Godzina Nazwiska
12.09.2024 9.00-10.00 na litery Ch…-W…

 

 

Biologia

studia I stopnia stacjonarne

s. konferencyjna, ul. Akademicka 15

Data Godzina Nazwiska
12.09.2024 11.00-12.00 na litery A…-T…

 

 

Ochrona środowiska

studia I stopnia stacjonarne

s. konferencyjna, ul. Akademicka 15

Data Godzina Nazwiska
12.09.2024 10.00-11.00 na litery Ch…-Z…

 

 

Biokosmetologia

studia I stopnia stacjonarne

s. konferencyjna, ul. Akademicka 15

Data Godzina Nazwiska
13.09.2024 9.00-10.00 na litery A…-Gor…
13.09.2024 10.00-11.00 na litery Goz…-Kwaśnie…
13.09.2024 11.00-12.00 na litery Kwaśnio…-Pał…
13.09.2024 12.00-13.00 na litery Pat…-Sy…
13.09.2024 13.00-13.25 na litery T…-W…