Sukcesy studentów Wydziału Biologii Środowiskowej na Międzynarodowym Sympozjum Studenckich Kół Naukowych

15 kwietnia odbyło się Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych. Ze względu na sytuację epidemiczną odbywało się ono w formie zdalnej. Jedną z sekcji na której studenci prezentowali wyniki swoich badań była Sekcja Biologii Środowiskowej koordynowana przez dr Wojciecha Płaskę, pracownika Katedry Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów. W skład Komisji Oceniającej prace wchodzili m.in.: dr hab. prof. uczelni Monika Tarkowska-Kukuryk – przewodnicząca oraz dr hab. Robert Stryjecki. Gościliśmy również Prof. dr hab. Jarosława Wiącka prezesa Polskiego Towarzystwa Zoologów, który objął patronatem Sympozjum.

Do Sekcji Biologii Środowiskowej zgłoszono łącznie 23 prace (prezentowane jako referat lub poster) z różnych ośrodków akademickich. Z przyjemnością informujemy, że wśród nagrodzonych uczestników Sympozjum znalazła się liczna grupa studentów Wydziału Biologii Środowiskowej.

W sesji referatowej:

III miejsce: Arciszewski Michał, Grzegorz Grzywaczewski: Preferencje siedliskowe lelka Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758 w lasach Sobiborskich

Wyróżnienie: Eliza Wargala, Martyna Sławska, Agnieszka Zalewska, Magdalena Toporowska: Mikroplastik w kosmetykach oraz jego wpływ na środowisko

W sesji posterowej:

I miejsce: Julia Kutek, Martyna Magda, Ewa Januś: Atuty mleka wielbłądziego jako składnika kosmetyków

III miejsce: Anna Masłowska, Julia Kusy, Marek Kowalczyk, Piotr Domaradzki, Agnieszka Kaliniak-Dziura: Ocena sensoryczna kremów do pielęgnacji skóry dedykowanych dla różnych grup wiekowych

Wyróżnienie przez Polskie Towarzystwo Zoologów:

Karolina Kokocińska, Kinga Ośko, Katarzyna Kośla: Gatunki inwazyjne ryb w głównych rzekach Lubelszczyzny

Serdecznie gratulujemy!