Sukces studentów Wydziału Biologii Środowiskowej na IV Międzynarodowym Sympozjum Studenckich Kół Naukowych

Z satysfakcją informujemy, że członkowie SKN Hydrobiologii i Ochrony Środowiska oraz SKN Rybactwa i Akwarystyki  uzyskali nagrody i wyróżnienia na IV Międzynarodowym Sympozjum Studenckich Kół Naukowych pt.: „Środowisko-Roślina-Zwierzę-Produkt”, które odbyło się w dn. 20 kwietnia 2023 roku w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Nagrody Komisji Oceniającej zdobyli: Mateusz Piejak – II miejsce w sesji referatowej, Anna Gryboś i Kinga Janas – II miejsce w sesji posterowej oraz Julia Górska i Przemysław Skiba – wyróżnienie w sesji referatowej. Równolegle prace oceniane były również przez Polskie Towarzystwo Zoologów, które przyznało I miejsce w sesji referatowej dla Mateusza Piejaka i I miejsce w sesji posterowej dla Anny Gryboś i Kingi Janas, a także III miejsce w sesji referatowej dla Przemysława Skiby z SKN Rybactwa i Akwarystyki.

Serdecznie gratulujemy!!!