Piknik Zoologiczny w Dąbrówce

Studenckie Koło Naukowe Zoologów pod opieką przyrodników z Katedry Zoologii i Ekologii Zwierząt Wydziału Biologii Środowiskowej i we współpracy z Parkiem Dźwięków przygotowało piknik zoologiczny w Lasach Kozłowieckich. Piknik zoologiczny odbył się 12.06.2022 roku w Parku Dźwięków w Dąbrówce. Przybyłe licznie specjalnie na piknik rodziny mogły zapoznać się z fauną leśną, okolicznych łąk i rzeki. Na trzech stanowiskach studenci prezentowali okazy i opowiadali o przedstawicielach krajowych ssaków, owadów i pajęczaków lądowych oraz bezkręgowców wodnych. W pikniku uczestniczyło co najmniej 80 osób. Piknik zakończył się poczęstunkiem przygotowanym przez pracowników Parku Dźwięku. Dziękujemy Państwu Magdalenie i Robertowi Niedziałek oraz ich współpracownikom za umożliwienie realizacji tego wydarzenia na terenie Parku Dźwięków w uroczej okolicy Lasów Kozłowieckich w Dąbrówce.