Rozstrzygnięcie konkursu w ramach projektu OPUS 18

Serdecznie gratulujemy panu Wiktorowi Drwalowi, który wygrał konkurs na stanowisko stypendysty w ramach projektu OPUS 18 pod tytułem „Badanie skuteczności i mechanizmów grzybobójczego działania wybranych pochodnych 1,3,4-tiadiazoli w interakcji z antybiotykami z grupy azoli i polienów wobec szczepów wykazujących oporność specyficzną lub wielolekową”, kierowanym przez dr hab. Arkadiusza Matwijczuka, prof. uczelni.