Rok Botaniki – botanika blisko nas

„W 100-lecie powstania Polskiego Towarzystwa Botanicznego, pragnąc podkreślić zasługi polskich botaników dla światowej nauki oraz przypomnieć rozwój botaniki, jaki nastąpił po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, na wniosek Towarzystwa w dniu 26 listopada 2021 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2022 Rokiem Botaniki.” (za: https://pbsociety.org.pl/default/rok-botaniki-2022/)

W związku z Rokiem Botaniki zapraszamy na popularnonaukowy cykl artykułów „Botanika blisko nas”, przygotowany przez pracowników  Wydziału Biologii Środowiskowej. W ramach cyklu przedstawione zostaną następujące tematy: „Co nas uczula na wiosnę?”, „Osobliwości florystyczne Lublina”, „Sezonowe kosmetyki roślinne”, „Mikroświat roślin”. Mamy nadzieję, że artykuły spotkają się z Państwa zainteresowaniem i przybliżą fascynujący świat roślin.

Co nas uczula na wiosnę?

Alergia stała się istotnym ogólnoświatowym problemem zdrowia publicznego. Według Białej Księgi Alergii na choroby alergiczne cierpi około 30-40% populacji świata, a częstość występowania tego schorzenia ciągle rośnie. Jedną z głównych przyczyn alergii są ziarna pyłku roślin wiatropylnych. W Polsce najwięcej przypadków alergii notuje się z powodu pyłku traw, brzozy i bylicy.

Na początku roku jako pierwsze pojawiają się ziarna pyłku leszczyny i olszy. Obecnie zaczyna się sezon pyłkowy silnie alergizującej brzozy, w krótkim czasie możemy spodziewać się bardzo wysokiego stężenia pyłku tej rośliny w powietrzu. W naszych badaniach prowadzonych w Lublinie wykazaliśmy bardzo duże zróżnicowanie stężenia pyłku brzozy w poszczególnych sezonach, co wyjaśniałoby występowanie w niektórych latach znacznie nasilonych objawów u osób uczulonych.

Dr hab. Krystyna Piotrowska-Weryszko, prof. uczelni
Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin
Wydział Biologii Środowiskowej